dormakaba
Newsletter dormakaba

System Master Key

System master key zwany również systemem klucza generalnego lub centralnego otwierania jest mechanicznym systemem kontroli dostępu stosowanym zarówno przez odbiorców indywidualnych jak również w szkołach, szpitalach, obiektach sportowych i biurowych, centrach handlowych oraz w przemyśle. W Europie Zachodniej systemy te są stosowane z powodzeniem od dziesięcioleci, np. w Skandynawii są standardowym rozwiązaniem w budownictwie wielorodzinnym. W Polsce stan wiedzy o tego typu systemach wśród inwestorów oraz generalnych wykonawców ulega stopniowej poprawie, niemniej jednak nadal nie potrafimy docenić ich znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz usprawnienia jego użytkowania. Nadal tzw. ”pęk kluczy” pozostaje standardem a otwarcie drzwi następuje po wielokrotnej próbie użycia różnych kluczy.

mks1

System master key jest rozbudowanym układem zamknięć mechanicznych i przyporządkowanych kluczy, pozwalającym na otwarcie właścicielowi systemu lub osobie upoważnionej jednym kluczem wszystkich pomieszczeń w budynku. Pozostali użytkownicy mogą otwierać wyłącznie te pomieszczenia, do których przyznano im dostęp. Istnieją dwa najważniejsze typy systemów master key: system klucza centralnego i system zamka centralnego. Najczęściej występują układy mieszane, czyli połączony układ klucza centralnego i zamka centralnego.

 

System klucza centralnego

System klucza centralnego to hierarchiczny układ kontroli dostępu polegający na tym, że klucze wyższego rzędu otwierają drzwi podległych im pomieszczeń niższego rzędu. W klasycznym wariancie tego systemu klucz centralny otwiera wszystkie drzwi. Natomiast klucze indywidualne otwierają wyłącznie jedne/zdefiniowane drzwi.

mks (1)


 

System klucza centralnego stosowany jest najczęściej w biurach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, energetyce i gazownictwie. Klucz centralny znajduje się wtedy w posiadaniu właściciela/dyrektora oraz w portierni w specjalnej kasecie lub depozytorze kluczy - jako klucz pożarowy (centralny). Dostęp do klucza centralnego ułatwia przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej w przypadku sytuacji zagrożenia (pożar, katastrofa, zdarzenie atmosferyczne).

System klucza centralnego i kluczy grupowych jest rozbudowaną wersją poprzedniego systemu polegającą na tym, że istnieje więcej stopni hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy, do których oprócz indywidualnych kluczy są przypisane klucze grupowe. Właścicielami kluczy grupowych są np. kierownicy działów, pracownicy serwisowi obsługujący wyznaczony rejon, personel sprzątający otwierający jednym kluczem przypisane im pomieszczenia.

System zamka centralnego

Ten system nie ma charakteru hierarchicznego. Każdy użytkownik systemu może otworzyć centralny zamek oraz drzwi wejściowe do swojego pomieszczenia. Nie ma jednak możliwości, aby użytkownik otworzył swoim kluczem drzwi sąsiada. Z tego typu systemem najczęściej można się spotkać we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie wszyscy jednym kluczem otwierają drzwi wejściowe do budynku, wejście do garażu, śmietnika. Indywidualnie jednak każdy ma dostęp do takich pomieszczeń jak mieszkanie, skrzynka na listy, własna piwnica czy drzwi garażowe.

mks2


W ramach budowanych systemów master key możliwe jest łączenie w jednym systemie różnego typu zamknięć: wkładek profilowych, zamków wierzchnich, kłódek, zamknięć do szachtów technicznych, szaf metalowych, rolet. Istnieje możliwość połączenia w jednym systemie zarówno zamknięć mechanicznych jak i mechatronicznych. Rozwiązanie takie stosuje się dla pomieszczeń specjalnych ze względu na wymagania ich podwyższonego bezpieczeństwa (rozdzielnie elektryczne, serwerownie, archiwa).

Zastosowanie rozwiązań mechatronicznych daje dodatkowo możliwość dokonania audytu drzwi oraz uzyskanie szczegółowych informacji o każdym zdarzeniu otwarcia drzwi.

Ważnym elementem wpływającym na jakość systemu master key jest jego właściwe zaprojektowanie. Na tym etapie niezbędna jest bliska współpraca użytkownika z producentem lub projektantem układu.

Należy odpowiednio zdefiniować grupy użytkowników, uwzględniając specyfikę obiektu i jego funkcjonowania. Nie należy zapominać, że obiekt podlegać może zmianom (rozbudowa, zmiany organizacyjne, zmiany struktury). Pamiętajmy, aby projektowany system master posiadał określone „rezerwy” (możliwość tworzenia nowych grup oraz modyfikację grup istniejących i zwiększenie ilości użytkowników).

 • klucze stosowane w systemie powinny posiadać ochronę patentową (patent na wynalazek) – tylko wtedy eliminujemy możliwość nieuprawnionego skopiowania klucza
 • surowe klucze do systemów nie mogą być dostępne na rynku - docięcia klucza możliwe jest tylko u producenta lub jego autoryzowanego partnera
 • w systemie stosować należy zamknięcia o zwiększonej odporności na włamanie budowane na bazie certyfikowanych produktów (najlepiej klasa 6.D)
 • należy dostosować rodzaj zamknięcia do charakteru jego zastosowania (np. wymagania zwiększonej trwałości lub odporności korozyjnej, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami)
 • przy budowie dużych systemów należy stosować rozbudowaną rodzinę profili kluczy –tyko wtedy możemy mówić o odpowiedniej ilości niepowtarzalnych kombinacji nacięć kluczy (czyli w konsekwencji o poziomie bezpieczeństwa systemu)
 • jednoznaczne zdefiniowanie dostępu poszczególnych użytkowników do określonych pomieszczeń
 • niedostępność profili kluczy na rynku (serwisy kluczowe, punkty docinania kluczy)
 • ochrona patentowa zastosowanych profili kluczy
 • optymalizacja ilości kluczy w obiekcie
 • ułatwiona administracja budynkiem
 • ułatwiony dostęp do pomieszczeń w przypadkach awaryjnych (pożar)
 • możliwość stosowania w drzwiach przeciwpożarowych,
 • możliwość zdeponowania kluczy funkcyjnych (grupowe, generalne) w depozytorze kluczy – uniemożliwienie wyniesienia klucza z obiektu przez użytkownika

Systemy master key są bardzo ważnym elementem systemów bezpieczeństwa stosowanych w obiektach. Należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach inwestorzy i projektanci w świadomy sposób będą korzystać z wszystkich zalet tych systemów, a dzięki temu staną się one rozwiązaniami standardowymi.

mks system