dormakaba
Newsletter dormakaba

Ochrona wejść do budynków przed wychłodzeniem

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) czytamy:

§ 63. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.

Przy projektowaniu wejść do budynku mamy zatem kilka alternatyw.


PRZEDSIONEK

​​​​​​​Przedsionek (wiatrołap) jest to pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem budynku. Jego zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie różnicy temperatur panujących, zwłaszcza zimą, na zewnątrz budynku i w jego wnętrzu, w celu ochrony ciepła.

Najczęstszą formą wiatrołapu jest niewielkie pomieszczenie ze ścianami murowanymi lub przeszklonymi, z dwiema sztukami drzwi. Mogą to być drzwi standardowe lub sterowane automatycznie.

Jeżeli wiatrołap stanowi pomieszczenie z parą drzwi przesuwnych sterowanych automatycznie to z praktyki wynika, że odległość pomiędzy drzwiami powinna wynosić 2,5 x szerokość światła przejścia drzwi. Odległość ta zapewnia nam optymalne ustawienie obydwu drzwi, tak aby pierwsze zamknęły się zanim otworzą się kolejne. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z faktem, że będą powstawać przeciągi i funkcja przedsionka nie zostanie dobrze wykorzystana. Często na poprawnie zaprojektowany przedsionek brakuje miejsca – wtedy idealną alternatywą są drzwi obrotowe.

Funkcję wiatrołapu mogą pełnić drzwi obrotowe KTV lub KTC oraz drzwi łukowe BST (w których to dwa zestawy drzwi przesuwnych poruszają się po ścianach owalnego przedsionka). W takich przypadkach montaż kurtyny nie jest wymagany – ale może być udogodnieniem podwyższającym komfort użytkowania budynku.


KURTYNA POWIETRZNA

Kurtyna powietrzna jest to urządzenie montowane nad lub obok drzwi celem stworzenia bariery dla przepływu powietrza (odizolowanie wnętrza pomieszczenia od otoczenia) za pomocą strumienia powietrza.

Ze względu na temperaturę nawiewanego powietrza kurtyny dzielimy na:

· ciepłe - najczęściej montowane w przedsionkach wejściowych i bramach wjazdowych - ich celem jest zapobiegnięcie wychłodzeniu wejścia do budynku np. w okresie zimy

· zimne - stosowane przy wejściach do chłodni i mroźni

Ze względu na miejsce montażu na:

· poziome (montowane np. nad drzwiami)

· pionowe (montowane obok drzwi lub wkomponowane w aranżację wnętrza)

Kurtyny możemy montować nad drzwiami (wzdłuż ściany - jednak nie wyżej niż 15 cm – wtedy efektowność kurtyny jest optymalna), lub jeżeli montaż następuje nad drzwiami obrotowymi, kurtynę możemy umieścić wewnątrz lub nad obudową  z nawiewem do wnętrza drzwi lub po obwodzie.

Kurtyny stosowane są głównie w celu ochrony ogrzewanych pomieszczeń przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz. Coraz częściej ochraniają także klimatyzowane pomieszczenia w lecie przed napływem gorącego powietrza. Jednocześnie chronią wnętrze budynku przed dostaniem się tam wraz z powietrzem zewnętrznym owadów, zanieczyszczeń, czy nieprzyjemnych zapachów.

Kurtyny powietrzne zabezpieczają otwór wejściowy ograniczając straty ciepła o 60-80 %

Jeżeli jako wejście do budynku stosujemy pojedyncze drzwi standardowe lub automatyczne bez przedsionka, konieczne jest zastosowanie kurtyny lub innego rozwiązania nieutrudniającego ruchu.


INNE URZĄDZENIE NIEUTRUDNIAJĄCE RUCHU

Rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych rozwiązań chroniących przed napływem zimnego powietrza, pod warunkiem, że nie utrudniają one ruchu.

Do takich rozwiązań można zaliczyć maty grzewcze (czyli po prostu ogrzewanie podłogowe). Jest to opcja wyposażenia drzwi obrotowych np. KTV dormakaba.

Wszystkie te rozwiązania można stosować zamiennie, ale w razie potrzeby podwyższenia ochrony przez zimnym powietrzem z zewnątrz oraz podniesienia komfortu użytkowników budynku proponujemy łączenie rozwiązań. Często spotykane jest połączenie drzwi obrotowych z kurtyną powietrzną. Maksymalna możliwa ochrona wnętrza budynku przed wpływem atmosferycznych czynników zewnętrznych pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewania lub klimatyzowania strefy wejściowej.