dormakaba
Newsletter dormakaba

Norma PN-EN 16005

W roku 2016 została zharmonizowana – tym samym stała sie normą obowiązującą - norma PN EN 16005 „Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i metody badań“ służąca ochronie użytkowników w wypadkach związanych z korzystaniem z drzwi automatycznych. Określa ona wymagania projektowe oraz metody badań dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z napędem, uruchamianych elektromechanicznie, elektrohydraulicznie lub pneumatycznie.

Znaczącemu zaostrzeniu uległy wymogi wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i funkcjonowania drzwi z napędem: drzwi przesuwnych, wahadłowych, rozwieranych, obrotowych i składanych ze skrzydłem poruszającym się poziomo.

Nowe drzwi automatyczne powiny być zgodne z wymogami tej normy, a istniejące już drzwi powinny zostać zbadane i w razie konieczności doposażone w taki sposób aby spełniać wymogi normy PN EN 16005.

Systemy drzwi automatycznych umożliwiają dogodny dostęp do budynków, jednak w drzwiach takich znajdują się punkty niebezpieczne.

Punkty niebezpieczne należy neutralizować przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

 • ruch drzwi „low energy” czyli z niską energią kinetyczną poniżej 67 N (pojęcie odnosi się do energii kinetycznej poruszających się elementów – skrzydeł drzwi, które mogą być punktami niebezpiecznymi - pojęcie to nie ma nic wspólnego z poborem mocy urządzenia)
 • ograniczenie „siły skrzydła”
 • elektryczne lub dotykowe czujniki ochronne
 • osłony (mają za zadanie zasłonić strefy niebezpieczne)
 • bariery (mają za zadanie skierować ruch, tak aby piesi omijali strefy niebezpieczne)
 • bezpieczne odległości między elementami drzwi (mają za zadanie uniemożliwić powstanie sytuacji niebezpiecznej)

 Otwieranie drzwi przesuwnych- zabezpieczenie przed uderzeniem:

 • Monitorowane czujniki obecności = kurtyna podczerwieni, po jednej na każde skrzydło
 • Bariery/osłony
 • Ustawienie Low Eenergy
 • Dodatkowe zabezpieczenia nie są konieczne gdy:
  • skrzydło w pozycji otwartej znajduje się min 200 mm od ściany lub innego elementu stałego,
  • odległość od płaszczyzny skrzydła do ściany po której się ono porusza jest mniejsza niż 100 mm,
  • miedzy płaszczyzną skrzydła drzwiowego a przyświetla stałego odległość nie jest większa niż 8 mm


Zamykanie drzwi przesuwnych– zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem:

 • Monitorowane czujniki obecności = 2 szt. kurtyn podczerwieni, po jednej od strony wejścia i wyjścia
 • Ustawienie Low Energy


Drzwi przymykowe – zabezpieczenie przed uderzeniem

 • monitorowane czujniki, 2 szt.
 • ustawienie Low Energy

Drzwi przymykowe – ochrona przed przycięciem palców:

 • osłona gumowa,
 • osłona gumowa lub tekstylna,
 • odpowiedni profil

Zalecane jest pełne monitorowanie przestrzeni wzdłuż skrzydła drzwi w przypadku ryzyka pułapki (uwięzienia) w rogu pomieszczenia

Napędy dormakaba wyposażone dodatkowo w odpowiedznie czujniki bezpieczeństwa montowane na końcach napędów, chronią i zabezpieczają miejsca niebezpieczne. Osoba przebywająca na drodze otwierających się skrzydeł zostanie wcześniej wykryta przez czujnik co spowoduje zatrzymanie skrzydła.