dormakaba
Newsletter dormakaba

LEED i BREEAM krótka charakterystyka ekologicznych budynków

Ostatnimi czasy nie daje się nie zauważyć rosnącego trendu w kierunku zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Kształtowany jest on pod wpływem dyrektyw Unii Europejskiej. Postępujące zanieczyszczenie środowiska oraz kryzys energetyczny implikują zapotrzebowanie na rozwiązania energooszczędne oraz redukujące negatywny wpływ na środowisko. Nowe budynki to mimo wszystko jeszcze niewielki odsetek pośród tych już istniejących stąd istotnym jest, by nowoczesne budownictwo spełniało ekologiczne kryteria.

Obecne certyfikaty przyznawane są budynkom wykonanym w nowoczesnych technologiach z użyciem wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu ogranicza się emisję CO2 i jemu podobnych szkodliwych substancji oraz pozwala oszczędzać wodę, ciepło i energię co w konsekwencji ma swoje odbicie na niższych kosztach eksploatacyjnych budynku. Ponadto dowiedziono, iż posiadanie certyfikatu podnosi prestiż obiektu oraz pozwala ograniczyć liczbę zwolnień lekarskich osób pracujących w tego typu obiektach nawet o 40%. Warto także wspomnieć, iż za dziesięć lat budynki oddawane do użytku będą musiały być samowystarczalne, czyli zero-energetyczne, a w 2050 roku ich zasilanie będzie płynąć wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W Polsce najpopularniejsze są certyfikaty: brytyjski BREEAM oraz amerykański LEED.

057670

BREEAM czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method to wielokryterialny system oceny efektywności budynku powstały w latach 80-tych w Wielkiej Brytanii. Stosuje się go dla projektowanych i nowych budynków (BREEAM International) jak i dla budynków już istniejących (BREEAM In-Use). Na ocenę składa się 10 kategorii, przy czym do każdej z nich przynależne są poszczególne subkategorie. Dlatego też wynik ma formę procentową.057642


LEED – Leadership In Energy and Environmental Design to amerykański system ekologicznej certyfikacji wielokryterialnej. Opracowano go na początku lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych przez U.S. Green Building Council (USGBC). Obecnie jest to najbardziej popularny ekologiczny certyfikat w Stanach Zjednoczonych i na świecie. 

Ponadto istnieją także inne rodzaje certyfikacji, ale w praktyce nie występują na polskim rynku.