dormakaba
Newsletter dormakaba

Funkcja dormakaba SAT (Secure Safe Access Temporary)

Funkcja SAT pozwala na włączenie tymczasowego dostępu do drzwi w prosty, szybki i bezpieczny sposób za pomocą małego obrotu klucza (z godz. 6 na godz. 8).

Jak to działa:
Mechaniczny cylinder z funkcją SAT posiada dwa rodzaje kluczy - "klucz właściciela" dla właściciela nieruchomości, który ma pełny dostęp do drzwi i "klucz serwisowy" dla personelu serwisowego z ograniczonym dostępem tylko wtedy, gdy pozwoli na to właściciel.
Dzięki "kluczowi serwisowemu" personel serwisowy ma tymczasowy dostęp do obiektu. Kiedy właściciel nieruchomości wykonuje mały obrót klucza „właściciela” na zamkniętych drzwiach, funkcja serwisowa jest włączona. Gdy właściciel nieruchomości decyduje się na ograniczenie dostępu dla personelu serwisowego, przywraca klucz właściciela do normalnej pozycji kluczowej (na godz. 6), wówczas drzwi nie można otworzyć za pomocą "klucza serwisowego". W ten sposób właściciel ma pełny dostęp przez cały czas i może określić, kiedy i na jak długo „klucz serwisowy” może otworzyć drzwi.