dormakaba
Newsletter dormakaba

Czy Pan Woźny musi dzwonić kluczami? Genialny System Master Key.

Master Key to system, który idealnie sprawdzi się w każdej szkole. Zintegrowany układ pozwala na otwarcie jednym kluczem wszystkich pomieszczeń w budynku. Klucz centralny pozostaje w dyspozycji dyrektora, woźnego czy innej upoważnionej osoby, a poszczególni użytkownicy dysponują kluczami otwierającymi tylko te pomieszczenia, do których przyznano im dostęp. Rozwiązanie to nie tylko gwarantuję wygodę codziennego użytkowania, ale także podnosi bezpieczeństwo.

Master Key.

System Master Key może funkcjonować w dwóch wariantach: systemu klucza centralnego lub systemu zamka centralnego. W systemie klucza centralnego kontrola dostępu jest hierarchiczna. Klucze wyższego rzędu otwierają podległe im pomieszczenia, natomiast klucze indywidualne otwierają wyłącznie jedne, przyporządkowane im drzwi. W systemie zamka centralnego każdy użytkownik może np. otworzyć drzwi wejściowe oraz drzwi, do których został mu przyznany dostęp, np. kilka sal lekcyjnych. W praktyce najczęściej instalowane są systemy mieszane, będące połączeniem systemu klucza centralnego i systemu zamka centralnego. Pozwala to uzyskać dużą elastyczność i dopasować opcje dostępu dokładnie do potrzeb danej placówki. Poza tym system Master Key jest rozwiązaniem, które sprawdzi się przez wiele lat - plan kluczy można zmieniać i rozbudowywać dopasowując go do potrzeb zmieniających się w miarę upływu czasu.

Master Key1

​​​​​System ten idealnie sprawdzi się w każdej szkole, nie tylko ułatwiając zarządzanie dostępem do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, ale także podniesie bezpieczeństwo uczniów i pracowników danej placówki. W przypadku bowiem np. konieczności ewakuacji szkoły, wszystkie drzwi możemy otworzyć jednym kluczem, co znacznie skraca czas potrzebny na udrożnienie wszystkich wyjść ewakuacyjnych.