Løsninger for bedre tilgjengelighet

Tilgjengelighet: Vi skaper adgangsløsninger for en barrierefri verden

Løsninger for bedre tilgjengelighet

Moderne bygninger er barrierefrie bygninger

Tilgjengelighet er viktig for å kunne leve livet på en uavhengig og fri måte. Når du planlegger en bygning, tar du på deg ansvaret for å skape omgivelser som er barrierefrie med tilgjengelighet for alle. Barrierefri planlegging og bygging betyr å skape et miljø som kan imøtekomme alle.

Dører er ofte et hinder i hverdagen for barn, eldre og personer med en fysisk funksjonsnedsettelse. Muligheten til å bevege seg fritt i offentlige og private bygninger, og komme seg uhindret inn og ut, er viktig – særlig når det gjelder nødutganger, som også er regulert gjennom lovverket. Vi tilbyr omfattende tjenester som er med på å forbedre tilgjengeligheten i bygninger.

Ytterdører og sidedører

Alle bygninger har en fasade – og vi mener at den bør være imøtekommende og føles trygg. Inngangen skal føles åpen, men den skal også sikre innsiden av bygget. Våre tilgjengelighetsdesign tilbyr enkel adgang og sikkerhet.

Korridorer og trapperom

Mange ulike mennesker har behov for adgang til innsiden av en bygning. Våre løsninger sikrer en effektiv personflyt, samtidig som de øker sikkerheten ved ytterdører og andre viktige områder.

Toaletter

Barrierefrie toaletter må være enkle og praktiske å komme seg inn på, særlig for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr ulike løsninger som kan tilpasses til hvert roms utforming.

Ekspertene våre hjelper gjerne

Fordeler

Berøringsfrie adgangsløsninger for bedre hygiene, sikkerhet og komfort

Vårt sortiment inneholder et stort utvalg av produkter og løsninger som er praktiske, og samtidig muliggjør sikker, autorisert adgang. Ønsket om best mulig hygiene blir også ivaretatt.

Intelligente løsninger som gir barrierefri adgang og sømløs personflyt

I dag er ikke tilgjengelighet lenger noe som byr på tekniske problemer. Våre intelligente dørsystemer bidrar til å gjøre bygninger og rom lett tilgjengelige og brukervennlige for alle.

Økt komfort for pasienter, besøkende og ansatte

Våre attraktive og brukervennlige løsninger kan tilpasses for å skape en hyggelig, behagelig og imøtekommende atmosfære i lokalene dine.

En sømløs opplevelse for passasjerer på flyplasser

Vi tilbyr automatiserte og effektive totalløsninger, som forbedrer reiseopplevelsen for passasjerer på flyplasser.

Løsninger på et øyeblikk

Hvordan kan vi hjelpe?

dormakaba
dormakaba Norge AS

Kontakt oss!