dormakaba
pic_Header_SustainabilityPage
Udržitelnost

Udržitelnost

Náš závazek 

Naším závazkem je podpora udržitelného rozvoje napříč celým naším hodnotovým řetězcem v souladu s naší odpovědností vůči současným i budoucím generacím v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. 

Snažíme se o otevřený a transparentní dialog se všemi zúčastněnými stranami, s cílem definovat strategie a činnosti založené na jasných cílech a neustálém zlepšování, a aktivně zveřejňujeme pokrok v této oblasti.  

Náš rámec udržitelnosti  

Jsme si vědomi těch nejnaléhavějších globálních výzev i stoupající poptávky našich zákazníků po udržitelnějších produktech. Abychom vyhověli potřebám a očekáváním naší společnosti a zákazníků, stavíme udržitelnost do popředí naší vize, která podtrhuje náš dlouhodobý závazek k vytváření udržitelnějšího průmyslu a budoucnosti. 

V našem rámci udržitelnosti se zaměřujeme na tři pilíře: Lidé, planeta a partnerství. Jsme rozhodnuti a připraveni provést kroky směřující k nízkouhlíkové a oběhové ekonomice a podpořit naše zaměstnance, aby zvládli využít svůj plný potenciál a aby spolupracovali s ostatními v našem hodnotovém řetězci, abychom podpořili udržitelný růst. 

pic_Sustainability_wheel_500sq_CZ

pic_Sustainability_1_KeyVisual

Náš přístup k vytváření udržitelné budoucnosti 

V mnoha oblastech udržitelnosti jsem dokázali umění lídršipu a řídíme udržitelný rozvoj na trhu přístupových řešení.  

Získejte další informace

pic_Sustainability_2_GreenBuiling

Přispíváme k zelenějším budovám 

Nabízíme prohlášení o životním prostředí a zdraví, abychom mohli prokázat transparentnost našich produktů e jejich potenciální dopad na životní prostředí a zdraví. 

Stáhněte si naše prohlášení o produktech

pic_Sustainability_3_Report


Zpráva o udržitelnosti 

Každoročně podáváme zprávy o pokroku, kterého jsme u našich cílů udržitelnosti dosáhli v souladu se standardy GRI. 

Zpráva o udržitelnosti

pic_Sustainability_4_Library

Knihovna pro oblast udržitelnosti 

V naší knihovně dokumentů můžete nalézt naše nejdůležitější dokumenty související s tématem udržitelnosti. 

Navštivte naši knihovnu