dormakaba
pic-innovation-motherboard
Aktuálně

Životnost mechanického uzamykacího systému

Platí pravidlo, že uzamykací systém musí být nejpozději po 12ti až 15ti letech vyměněn.
Ale jak poznat, že systém již skutečně dosluhuje? 

Ilustrační foto ke ztraceným klíčům (1)

To nemusí být pro laického vlastníka
vůbec jednoduché. Cylindrická vložka systému může na první pohled bezproblémově
fungovat, i když její bezpečnost z hlediska organizace přístupu vzhledem k mechanickému
opotřebení je již výrazně snížena. Může být totiž neúmyslně nebo s nepravým úmyslem
ovládána opotřebovaným klíčem. To má za následek tzv. nechtěné křížové odemykání vložek
v rámci objektu. Vyšším provozem na vložce dochází totiž k rozšíření kanálu pro zasunutí
klíče do válce vložky, k opotřebení stavítek i samotného klíče. Taková vložka je i lépe
napadnutelná nelegálním způsobem (např. planžetováním nebo bump key metodou).

To může mít pro vlastníka systému nepříjemné důsledky ve smyslu, že fakticky ztrácí
kontrolu nad svým uzamykacím systémem, nebo že v případě škody může přicházet o
pojistné plnění, když nebudou na vložce jednoznačné stopy, že byla napadena.
U certifikovaných produktů zaručují výrobci dle EN 1303 životnost cylindrické vložky na 100
tisíc cyklů, kde jeden cyklus znamená zasunutí klíče, zamknutí, vysunutí klíče a opětovné
zasunutí klíče, odemčení a vysunutí klíče. To je velký počet zaručených cyklů, klíč je tak do
vložky zasunut 200 tisíckrát a 200 tisíckrát vysunut. Avšak u frekventovaných přístupů, jako
jsou administrativní budovy, hlavní vchody, společné garáže, kontajnery na odpad apod.,
může být tato kapacita vyčerpána ve velmi krátké době, někdy i během jednoho roku

Cylindrická vložka je vzhledem k potřebnému jemnému opracování zhotovena z mosazi, tedy
z relativně měkkého materiálu. Klíče naopak měly by být zhotoveny z pevnějších slitin, aby
byly odolnější zejména proti zlomení, ohnutí a jiným poškozením. Tím dochází i k vyšší zátěži
na vložku a k jejímu vyššímu mechanickému opotřebení. To jsou známé skutečnosti.
Existují ale i důvody pro výměnu systému, který je fyzicky plně funkční. Systém je totiž
morálně zastaralý.
U systémů, které byly pořízeny v průběhu doby trvání patentové ochrany polotovaru klíče,
ale kde ochrana již vypršela, ztrácí vlastník zcela kontrolu nad výrobou kopií klíčů, které se
v rámci systému pohybují. Každý klíč systému, který není patentově chráněn, lze legálně
kopírovat, aniž by o tom vlastník systému mohl vědět. Jak známo, doba trvání patentové
ochrany je 20 let a nedá se prodlužovat. Udělení patentu trvá cca 3 až 4 roky a 20tiletá lhůta
ochrany se počítá od přihlášení patentu, tzn. efektivní lhůta ochrany činí cca 17 let

.

Nová_a_opotřebená_vložka (1)
Nový_a_opotřebovaný_klíč (1)

​Vzhledem k předpokládané fyzické bezpečnosti systému 12 až 15 let má smysl, aby nová
investice byla pořízena v rámci produktu, který má před sebou ještě minimálně 12 let
efektivní patentové ochrany.
V současné době je pro vlastníka systému velkým přínosem, může-li pro správu systému
využívat nejmodernější softwarovou evidenci. Tato evidence vychází z unikátního značení
všech klíčů v rámci systému (číslo pozice v systému, číslo kopie klíče, personifikovaný seznam
uživatelů, záznam výdeje, vrácení a ztráty klíče apod.).

Dalším aspektem morálního zastarání je, že vlastník staršího uzamykacího systému nemůže
využít všech možností technického pokroku a aktuálního stavu poznání. Dnes je standardem,
aby nově pořízený uzamykací systém měl možnost nadstavby a kombinace
s mechatronickým, případně elektronickým přístupovým systémem, a to vše pod jednou
správou. Pořizovatel systému musí mít jistotu, že pořídí-li dnes mechanický uzamykací
systém, muže jej zítra rozšířit o elektronické prvky, aniž by musel původní mechanický
systém nahrazovat.
Cylindrická vložka ve své dnešní podobě s odpruženými stavítky je na trhu více než 150 let.
Ale i přesto neplatí, že v rámci klasického mechanického uzamykacího systému již nelze
přicházet s žádnými novinkami. Trvalým problémem u mechanických systémů jsou ztráty
klíčů. Ztráta některého z nadřazených klíčů může znamenat zánik organizační bezpečnosti
celého systému. Vlastníkovi pak nezbývá, než z bezpečnostních důvodů celý systém nebo
jeho podstatnou část vyměnit, zbývá-li ještě kombinační kapacita. To může být významná
finanční i organizační zátěž, je-li v oběhu velké množství podřízených klíčů. Dnes však existují
i řešení, jak obnovu ztracené bezpečnosti efektivně zajistit. Předpokladem je přestavba
dotčených vložek a nový nadřazený klíč. Vlastní klíče zůstávají v oběhu.
Přestavba vložky (změna kódu) je poměrně manuálně náročná činnost pro zkušeného
technika, která trvá několik minut a vyžaduje potřebné vybavení. Nyní je již ale na trhu
jednoduché technické řešení, kdy změna kódu může proběhnout snadno a rychle. Tuto
změnu může po krátkém zaškolení provést svépomocí i správce uzamykacího systému
s průměrnou manuální zručností sám.

Tomáš Kaltmeyer, Kaltmeyer s.r.o.; Ing. Ivo Buk, dormakaba Česko s.r.o.