dormakaba når de første bærekraftmålene etter to år i sin femårsplan

Rümlang, 31. august, 2023 – To år etter å ha lansert sine bærekraftsmål, med mer enn 30 ESG-mål, fortsetter dormakaba å levere på forpliktelsene innenfor bærekraft. Selskapet har nådd målene satt for sirkulær økonomi i 2023, og er også i rute med forpliktelsene innenfor Science-Based Targets Initiative (vitenskapsbaserte mål, SBTi) som har som mål å redusere driftsutslippene av karbon på linje med 1,5-gradersmålet.

dormakabas ESG-mål og rammeverket for bærekraft er basert på tre pilarer – mennesker, planeten og partnerskap. Dette legger et solid grunnlag for å opprettholde den ledende posisjonen i industrien. I tillegg setter det dormakaba i en gunstig posisjon for å møte raskt skiftende forskrifter og krav innenfor bærekraft.

Nedenfor er noen av de viktigste resultatene innenfor bærekraft for regnskapsåret 2022/23, slik de ble publisert i den årlige bærekraftsrapporten, utgitt i dag.

Selskapet reduserte sine scope 1- og scope 2-utslipp med mer enn 10 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller 13 % i forhold til utgangsnivået i regnskapsåret 2019/20. Dette betyr at dormakaba er i rute med forpliktelsene innenfor Science-Based Targets Initiative. Selskapet kommer til å fortsette med å ha fokus på, og tilrettelegge for, lavkarbon-økonomi innenfor industrien. I bærekraftsrapporten deler dormakaba for første gang selskapets klare klimaplan, som er i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

dormakaba har nådd målene for 2023 om å integrere retningslinjer for sirkularitet i produktutviklingen, og om å ha best mulig energieffektivitet for nye produkter. Gitt at rundt 80 % av miljøpåvirkningen for et produkt forhåndsbestemmes i designfasen, er det å implementere disse retningslinjene i starten av produktutviklingssyklusen avgjørende for å sørge for mer bærekraftige produkter for kunden. Selskapet har allerede mottatt positive tilbakemeldinger fra markedet på nylig innførte innovasjoner innenfor bærekraftige produkter, som det sensorkontrollerte automatiske dørsystemet og kalkulatoren for døreffektivisering. Disse innovasjonene forbedrer energibalansen i bygninger samtidig som de reduserer kostnader og CO2-utslipp.

Dessuten ble 90 % av avfall produsert på dormakaba-anlegg resirkulert, gjenbrukt, gjenvunnet (inkludert råvarer og energigjenvinning) eller lagret på anlegget. Dette er en viktig milepæl i forhold til målsettingen om å ikke sende noe avfall til avfallsdeponi innen 2027. På tvers av alle produksjonsanleggene har dormakaba allerede redusert mengden avfall som sendes til deponi med 31 % i forhold til utgangsåret.

Sikkerhet for de ansatte er øverste prioritet for dormakaba. I 2023 publiserte selskapet sitt globale helse- og sikkerhetsdirektiv, som er grunnlaget for en positiv sikkerhetskultur. Selskapet setter også større fokus på rapportering , et viktig element for å proaktivt avverge skader og ulykker. I dette regnskapsåret rapporterte ansatte inn mer enn 1200 saker som omhandlet sikkerhet, mot syv i regnskapsåret 2021/22.

Selskapet har siden 2019 jobbet sammen med EcoVadis for å vurdere leverandørene basert på ulike kriterier innenfor bærekraft. Siden lanseringen av samarbeidet har 23,7 % av leverandørene i høyrisikogruppen blitt evaluert. 42 % av disse leverandørene har gått gjennom en oppfølgende revurdering, og rundt 60 % av de revurderte leverandørene har forbedret resultatet sitt, med en samlet forbedring på 3,4 poeng.

Fremover vil dormakaba intensivere disse og andre tiltak for å oppfylle målsetningene sine som en bransjeleder innen ESG. Les mer om målsetninger og progresjon i dormakabas bærekraftsrapport 2022/23.

https://report.dormakaba.com/2022_23/sustainability/