dKey skaper samarbeid som gir store effektiviseringsgevinster

Det finnes betydelige besparelser å oppnå ved å investere i digitale låseløsninger, spesielt om de integreres med noen av de mange tjenestene som tilbys på markedet i dag, og som kan håndplukkes for å tilpasses hver eiendom. Det er nettopp dette som nå skjer med den smarte digitale låsen dKey fra dormakaba. Gjennom partnerskap mellom dormakaba og proptech-selskaper som Unloc og Inlet, åpnes muligheter for intelligente kombinasjonstjenester der låsesystemet virker sammen med for eksempel bookingsystemer, alarmhåndtering og energioptimeringstjenester. 

 – Målsettingen med å drive denne innovasjonen og utvikle fremtidens digitale økosystem, er å skape tydelige forretningsfordeler for eiere av fast eiendom, knyttet til personalbesparelser, energioptimering, større sikkerhet og mer, sier Tore Brænna, Head of Business Development EAD for Norden og Baltikum. I helhetsbildet må man også telle med brukernytten, at låse- og adgangssystemet gir smidig tilgang på en måte som gjør hverdagen enklere og eliminerer tidkrevende og vanskelige prosesser. Det skal være en sømløs opplevelse å få tilgang. 

Partnerskap som gjør eiendomsforvaltning enklere 

Adgangsprodukter skal ses som en måte å koble sammen mennesker og steder på, for større integreringsmuligheter og for at informasjonen som samles inn, kan brukes til å skape tjenester og funksjoner i intelligente bygninger. Nettopp gjennom bransjesamarbeid skapes på denne måten tydelig merverdi for eiere av fast eiendom. 

– Eksempler på denne typen bransjesamarbeid er partnerskapet mellom dormakaba og proptech-selskapet Unloc, sier Tore Brænna. Unloc leverer en mobilapp som fungerer som et digitalt nøkkelknippe. Med denne kan eiere av fast eiendom og brukere koble til digitale låser fra forskjellige leverandører. Unlocs brukerportefølje støtter dormakabas dKey, vår usynlige digitale lås, så kundene tilbys en langt smartere og smidigere nøkkelfri tilværelse. 

Løsninger som knytter sammen forskjellige låsleverandørers produkter på denne måten, gir sikkerhetsaktører bedre mulighet til å konkurranseutsette innkjøp og senke kostnadene.  

– Samarbeidet med Unloc innebærer at våre kunder kan velge det digitale låssystemet som passer best, uten å trenge å forplikte seg til bare én leverandør. På den måten bidrar vi sammen til utviklingen av adgangskontrolløsninger i Norden, forklarer Tore Brænna. Åpne plattformer og muligheter til integrering gjør at eiendomsbransjen ganske enkelt kan drive bedre forretningsvirksomhet. For å møte endringene i konkurransesituasjonen og fortsette å drive bransjen fremover, må vi være åpne for samarbeid og innovasjon. Dette skaper merverdi for kunder og styrker konkurranseevnen på markedet. 

Booking med automatisert nøkkeladministrasjon 

Enda et eksempel på fremgangsrikt samarbeid er dormakabas partnerskap med Inlet, en mangeårig partner når det gjelder adgangssystemer. Med dKey som utgangspunkt har man sammen produsert en løsning som gjør det mulig å håndtere digital adgang til ferieboligen automatisk. I flere felles prosjekter har Inlet og dormakaba levert løsninger som i forbindelse med booking gir gjestene en kode som gir tilgang til hytta, leiligheten, møterommet, tennisbanen og andre typer leieobjekter når de ankom-mer. 

– Det er mye mer praktisk for besøkende, konstaterer Tore Brænna. Forestill deg hvor mange ressurser det sparer å avskaffe fysiske nøkler – redusert bemanning for ut- og innlevering, service, utrykninger, erstatning av tapte nøkler og installasjon av nye låsesylindrer som et direkte resultat. 

dKey gir usynlig digital fleksibilitet 

Med dKey får eiendomsforvaltere helt nye muligheter til å kontrollere adgang til eiendommer digitalt, samtidig som brukerne har valgfrihet til å bruke digitale eller fysiske nøkler når de ønsker det. dKey er helt unikt på markedet, da den digitale funk-sjonaliteten kombineres med en vanlig låsesylinder slik at låsen også kan åpnes på tradisjonell måte. Den digitale løsningen er helt skjult inne i låskassen og påvirker ikke utseendet av døren i det hele tatt. 

– Vi sier at teknologien vår er så smart at den ikke synes. Du kan ikke se fra innsiden eller utsiden at det sitter en digital lås i døren. Og den er svært enkel å bruke. Sluttkunden får en sikker løsning som oppfyller alle normer og standarder når det gjelder digitale og mekaniske låser. Den er enkel for installatøren å installere og ta i bruk også i større prosjekter, sier Tore Brænna. 

 

dormakaba dKey – Teknikk så smart at den ikke er synlig

dormakabas smarte hybridlås kan åpnes med en fysisk nøkkel eller med digitale nøkler som du administrerer i appen dKey Admin i telefonen din