Productoverzicht:

Een standaard toegangscontrolesysteem bevat een aantal online (bedraad) en stand-alone (draadloos) deuren. Deze stand-alone deuren hebben dan wel minder bekabelingkosten en -rompslomp, maar de beheerder moet iedere deur apart langs gaan om handmatig de toegangsrechten bij te werken of informatie over het deurgebruik te verkrijgen.

CardLink lost dit probleem op, door het bijwerken van toegangsrechten voor draadloze apparatuur. Zo worden de operationele kosten laag gehouden. De beheerder hoeft niet meer handmatig de toegangsrechten bij elke deur bij te werken, maar hij geeft de toegangskaarten van de gebruikers de opdracht om deze instructies aan de deuren door te geven. De gebruikers halen deze instructies op bij update-terminals die op strategische lokaties geplaatst worden, b.v. bij de personeelsingang, in lifthallen of in de kantine.

Om de beveiligingsrisico's te verlagen voor een verloren of gestolen badge, kunnen toegangsrechten gekoppeld worden aan een geldigheidstermijn, bijvoorbeeld twee uur voor bezoekers en acht uur voor werknemers. Bovendien worden deze toegangsrechten automatisch bij de update-terminal 'aangemeld' elke keer dat de badgehouder het gebouw binnen gaat, en 'afgemeld' bij het verlaten ervan.

Productdetails

  • Het toegangscontrolesysteem beheert zowel online (bekabelde) als stand-alone apparaten.
  • Personeelsgegevens en toegangsinformatie hoeven maar één keer in het systeem ingevoerd te worden, dus niet voor elke sluitapparaat afzonderlijk.
  • De toegangsinformatie wordt permanent vastgelegd, zodat u er op ieder moment toegang toe heeft.
  • Makkelijk in gebruik, omdat individuele toegangsrechten direct op het medium opgeslagen worden.
  • De deuren hoeven niet bekabeld te worden, aangezien de instructies op de gebruikersbadges staan.
  • Toegangsverlening is tijdsgebonden. Deuren openen alleen met badges die de relevante toestemming hebben voor het tijdstip van toegang.

Toepassingen

CardLink wordt gewoonlijk voor het volgende situaties aanbevolen:

  • Vele online en stand-alone deuren met vrij hoge beveiligingsvereisten.
  • Een klein systeem dat waarschijnlijk nog zal groeien, b.v. als de organisatie groeit of ruimtes van functie veranderen.
  • Een groot aantal gebruikersgroepen, met verschillende toegangsautorisaties.
  • Frequent tijdelijke toegangsverlening noodzakelijk, b.v. voor bezoekers of onderaannemers.

Access Control - CardLink

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op