Productoverzicht:

Deze optionele modules dekken functies af die in HR Access zo niet voorzien zijn, maar die bedrijven voor het dagelijkse gebruik nodig hebben. Dankzij de modulaire architectuur van deze oplossing kunt u de verschillende modules ook apart gebruiken.

Alle bijkomende modules worden direct in de webbrowser uitgevoerd. Een installatie op uw computer is niet nodig. De registratieschermen van de modules zijn modern, overzichtelijk en heel gebruiksvriendelijk. De gebruiker kan de toepassing heel snel en intuïtief bedienen. Alle modules zijn in meerdere talen beschikbaar, wat voor internationaal actieve bedrijven een groot voordeel is.

Functionaliteiten

Visitor Management

Visitor Management is een module voor het beheer van bezoekers en medewerkers van andere bedrijven. Op die manier kunnen onafhankelijk van HR Access badges en bezoekerstoelatingen worden gegenereerd en beheerd.

Met de module kunt u:

  • bezoekers door de betreffende medewerker laten vooraanmelden
  • bezoekersgegevens registreren zodra de bezoekers het bedrijf binnenkomen
  • bezoekersbadges beheren en bezoekerstoelatingen aanmaken
  • een overzicht maken van aanwezigen, afwezigen en aangemelde bezoekers
  • de badges voor medewerkers van andere bedrijven zoals reinigings- en servicebedrijven beheren
  • de toegangscontrole beheren

Attendance Board

Het aanwezigheidsoverzicht met gekleurde codes toont in een oogopslag welke medewerkers aanwezig of afwezig zijn. De module levert steeds actuele gegevens in verband met de aanwezigheidsstatus van uw medewerkers. Met behulp van dit overzicht kan bijvoorbeeld de telefooncentrale altijd juiste informatie doorgeven.

Attendance Board vormt de basis voor de evacuatielijst. In geval van nood stelt het systeem de reddingsteams lijsten met namen en informatie over de plaats waar vermiste personen zich het laatst bevonden ter beschikking.

Supervisor HR

Met deze module kan de leidinggevende HR-boekingen van zijn medewerkers registreren, corrigeren en vrijgeven vooraleer ze naar het HR Access-systeem doorgestuurd worden. De boekingen worden pas geladen nadat de gegevens vrijgegeven werden. Op die manier komen fouten niet in het HR Access-systeem terecht, wat omstandige bewerking achteraf overbodig maakt. Bovendien heeft de leidinggevende altijd een duidelijk overzicht over de boekingen van zijn medewerkers.

WebTerminal

Met de WebTerminal kunt u uw aan- en afwezigheid snel, eenvoudig en op een intuïtieve manier direct aan de computer registreren. Standaard kunt u gebruikmaken van dezelfde gekleurde functietoetsen als bij de stationaire registratieterminals. De WebTerminal kan ook naar believen geconfigureerd worden. U kunt eigen functies, symbolen en achtergrondafbeeldingen aanmaken. De medewerker kan de uren die hij geboekt heeft en persoonlijke werktijdrekeningen opvragen. In combinatie met dormakaba ESS worden leidinggevenden via e-mail over naboekingen geïnformeerd. Een manuele registratie van de naboekingen in uw HR Access-systeem is op die manier niet meer nodig.

Toepassingen

dormakaba Workforce Center - Tijdregistratie

De oplossing is geschikt voor alle HRA-gebruikers die werktijden willen registreren en in HR Access verder willen bewerken. dormakaba Workforce Center - Tijdregistratie omvat het softwarepakket dormakaba b-comm ERP 5 en apparaatbeheer, alarmbeheer en het boekings-/stamgegevensoverzicht.

dormakaba Workforce Center - HR Cockpit

dormakaba Workforce Center - HR Cockpit bestaat uit drie licenties

  • HR Medewerker
  • HR Receptie
  • HR Manager

HR Medewerker

De licentie "HR Medewerker" geeft de gebruiker toegang tot de module WebTerminal, een persoonlijk boekingsoverzicht en HTML-urenverantwoording. Voorwaarde is dat het aantal gebruikers in de module "Tijdregistratie" minimaal moet overeenkomen met het aantal gebruikers in de module HR Medewerker. De gebruikerslicenties kunnen allemaal worden gecombineerd.

HR Receptie

De licentie "HR Receptie" geeft de gebruiker toegang tot het bezoeker- en aannemerbeheer, Attendance Board / Roll Call en maakt toewijzing van vervangende badges mogelijk. Een voorwaarde hiervoor is een basismodule. De gebruikerslicenties kunnen allemaal worden gecombineerd.

HR Manager

De licentie "HR Manager" bevat de functies voor "HR Medewerker" en "HR Receptie". Daarnaast maakt de licentie "HR Manager" toegang tot de functie "Supervisor HR" mogelijk en geeft de licentie onbeperkte toegang tot het boekingsoverzicht en de stamgegevens. De gebruikerslicenties kunnen in enkele stappen uitgebreid worden.

Bezoekerbeheer
Supervisor HR
Attendance Board

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op