Productoverzicht:

Een communicatieprogramma voor alle oplossingen

De belangrijkste functie bij de toegangscontrole, de tijdregistratie en de registratie van bedrijfsgegevens is de verwerking van de geregistreerde gegevens. Voor deze communicatie tussen de terminals en de toepassingssoftware stelt dormakaba verschillende producten ter beschikking.

Het communicatieprogramma B-COMM, dat onafhankelijk is van het besturingssysteem en het computerplatform, voert de gegevenstransfer uit tussen de applicatiesoftware en de registratieterminals. Het wordt individueel geconfigureerd in overeenstemming met de gestelde eisen en optimaal afgestemd op uw gegevensverwerkingsstructuur. B-COMM is in het passende toepassingsprogramma van de partner geïntegreerd en garandeert een probleemloze uitwisseling van gegevens tussen de registratieperiferie en het verwerkingssysteem.

Ondernemingen gebruiken de meest verschillende hardwareplatformen, besturingssystemen en software-applicaties. De organisatieprocessen worden zeer vaak aangevuld door registratiesystemen voor toegangscontrole, tijdregistratie en registratie van bedrijfsgegevens.  Om deze registratieprocessen in de IT-structuren te kunnen integreren, werd het nieuwe communicatieprogramma B-COMM ontwikkeld. Geprogrammeerd in een moderne Java-architectuur maakt het de communicatie mogelijk tussen de registratieterminals en de software-applicaties, onafhankelijk van de PC- of besturingssysteemplatformen.

Voor de partner betekent dit dat het complete systeem maar een keer moet worden geprogrammeerd en dat het desondanks op alle platformen kan worden gebruikt. B-COMM maakt gebruik van de Java looptijdomgeving 1.2.0 of hoger voor niet-grafische toepassingen en op 1.4.2 voor zijn grafische toepassingen (onder Windox, Linux).

Een ander voordeel vormt de installatie van aparte B-COMM modules en de software-applicaties op verschillende computers.

Door het gebruik van UNICODE is B-COMM geschikt voor alle internationaal bekende tekensets en dus voor wereldwijd gebruik. B-COMM vervangt alle vroegere B-COMM communicatieprogramma's met uitzondering van B-COMM ERP voor SAP ERP. De optionele modules CardLink en biometrie maken het gebruik mogelijk van geavanceerde technologieën bij de toegangscontrole en de identificatie van personen.

Productdetails

 • B-COMM termstart
  Hier wordt de status van de verschillende terminals en kanalen visueel weergegeven.
 • Module CardLink
  CardLink maakt de combinatie van componenten van online en offline toegangscontrole mogelijk. De vereiste parameters voor de autorisatie tot het beschrijven van de gegevensdrager worden ter beschikking gesteld.
 • Module Biometrie
  Deze module maakt biometrische oplossingen mogelijk. Hij beheert de geregistreerde vingerafdrukken (vingertemplates) en stuurt ze naar de aangesloten biometrieterminals door.
 • Module AVISO
  Deze programmeermodule maakt het aanmaken van AVISO-routines mogelijk voor speciale eisen aan de toegangscontrole, waarbij de toegangsmanagers B-Net 92 90 en 92 50 worden gebruikt.
 • Module Gebruikersadministratie
  Met deze module worden gebruikers vastgelegd met verschillende administratierechten voor het systeem.
 • Module Applicatie-interfaces
  Deze module wordt gebruikt om verschillende registratiegegevens te verdelen, bijvoorbeeld uit de toegangscontrole, tijdregistratie of bedrijfs data entry (BDE), aan het betreffende toepassingsprogramma.

Functionaliteiten

Functiekenmerken B-COMM

 • Onafhankelijk van besturingssysteem- en computerplatform
 • B-COMM kan vanaf het portaal voor de inbedrijfstelling van terminals worden gedownload
 • Interactief installatieprogramma
 • Taalversies Duits en Engels
 • FTP-download
 • Online interfaces op basis van TCP/IP
 • Afzonderlijke installatie van B-COMM en de applicatie mogelijk
 • Remote beheer mogelijk
 • Uniforme gebruikers- en gegevensinterfaces
 • Uniforme, grafische gebruikersoppervlakte
 • Geschikt voor meerdere opdrachtgevers
 • Tot 99 communicatiekanalen configureerbaar
 • Doorsturen van de gegevens kan online, offline en autonoom
 • Differentiële, automatische download van records
 • Codering van de terminalcommunicatie
 • Onder Windows NT 4.0/2000/XP/Vista als dienst installeerbaar
   

Opties

 • Terminalstatus
 • FTP-transfer naar terminal
 • Gebruikersadministratie
 • Meerdere paralelle applicatie-interfaces
 • CardLink
 • Biometrie
 • AVISO-programmering

Componenten

De keuze van de nodige modules van B-Comm gebeurt overeenkomstig de vereiste oplossing.
Hier volgt een kort overzicht van de modules:

 • B-COMM server
  Deze stelt alle objecten en methoden ter beschikking en beheert de volledige configuratie van het hele systeem. Daarvoor communiceert hij met alle modules en de applicatie van de partner via RMI (Remote Method Invocation).
 • B-COMM I/O
  Dit is de communicatiemodule voor de uitwisseling van gegevens tussen de terminals en de software-applicatie(s) en hij geeft overeenkomstig de gestelde eisen de gegevens in beide richtingen door. Alle records en activiteiten worden geprotocolleerd.
 • B-COMM helper
  Vormt de interface tussen B-COMM en de applicaties van de partner die niet in Java geprogrammeerd zijn en dus niet RMI-compatibel zijn. Met deze module wordt de gegevensstructuur van TCP/IP naar RMI en van RMI naar TCP/IP geconverteerd.
 • B-COMM GUI
  Deze module maakt de grafische weergave van het beheer en de configuratie van het hele systeem mogelijk: van gebruikers, opdrachtgevers, kanalen, netwerkadapters, terminals en orders.

Schnittstellenlösungen...

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op