Productoverzicht:

Bedieningspanelen TMS maken het mogelijk om vluchtdeuren vanuit een centrale locatie aan te sturen en te bewaken. Deuren of groepen deuren kunnen dankzij dit systeem op afstand worden bediend, wat dit systeem zeer geschikt maakt voor toepassing in gecompartimenteerde zones of als toegangscontrolesysteem in veiligheidszones. 

  • Centrale bediening en bewaking van deuren
  • Centrale ontgrendeling van deuren vanuit een permanent bemande controleruimte
  • Gerichte ontgrendeling van individuele deuren
  • Koppelbaar aan LAN/LON-netwerken of RS-busnetwerken
  • Definitie van deurgroepen
  • Onbeperkt aantal deuren mogelijk via LAN- of LON-netwerk

Productdetails

Modulair ontwerp

De bedieningspanelen laten zich modulair opbouwen/combineren naargelang de behoeften.  Op een 19" drager voor wand- en tafelmontage kunnen naargelang de benodigde configuratie verschillende componenten worden voorzien zoals bv. een centrale basismodule met sleutelschakelaar, verschillende in- en uitgangen, een bedieningsmodule voor aansturing van de deuren, System 55-moduleplaten, afdekplaten, enz.

TMS-Soft

PC-software voor configuratie, bediening, beheer en bewaking van individuele deuren en groepen deuren die deel uitmaken van een TMS-vluchtwegbeveiligingssysteem.  Via een LAN- of LON-netwerk kan een onbeperkt aantal deuren worden aangekoppeld.  Het systeem maakt ook beheer in ‘real-time’ van eventuele andere dormakaba-componenten mogelijk, zoals automatische deuraandrijvingen, SVP/M-SVP-sloten en lezers voor toegangscontrole.

Intelligente bijkomende functies

Het bedieningspaneelsysteem kan op zijn beurt via potentiaalvrije contacten worden aangestuurd door een (brand)alarmcentrale alsook door eventuele andere externe bedieningscomponenten.  Op die manier kunnen in een alarmsituatie vluchtwegdeuren door de alarmcentrale worden ontgrendeld.  Ook toevoeging van een System 55 nooddrukknop in TL-N S55 is mogelijk, waarmee alle deuren zich simultaan laten ontgrendelen.

Koppeling aan een netwerk

De bedieningspanelen kunnen aan een TMS-netwerk worden gekoppeld.  Naargelang het type netwerk worden hiervoor LON- of LAN-modules gebruikt.  Voor kleine netwerken tot 64 deuren is ook een koppeling via een RS 485-busnetwerk mogelijk in combinatie met een TMS-IF-vertakkingspunt.

Voordelen van LAN-/LON-netwerktechnologie

Bij gebruik van een LAN- of LON-netwerk kan een onbeperkt aantal deuren worden aangekoppeld.  Meerdere bedieningspanelen kunnen parallel worden ingezet en dezelfde deuren aansturen.  Ook een simultaan gebruik van bedieningspanelen en PC’s met software TMS Soft is mogelijk.

Toepassingsvoorbeeld

Bedieningspanelen worden vaak in forensische- of psychiatrische instellingen gebruikt. 
Daar beschikken vluchtdeuren afzonderlijk niet over een eigen nooddrukknop, maar worden de deuren aangestuurd vanuit een centrale ruimte die permanent wordt bemand. 
Naargelang de vereisten wordt het bedieningspaneel gekoppeld via LON/LAN of een conventionele RS485-bus.

TE_Bus_Set _m_Nottaster_1200x1200.jpg
TE_Bus_Set_1200x1200.jpg

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op