Suunnittelu ja määrittely

Kaikkien kulkuvaatimuksien määrittelyn tuki yhdestä paikasta

Määrittelyn tuki yhdestä paikasta

Projektisi kulkuvaatimuksista riippumatta varmistamme nopean ja asiantuntevan neuvonnan ja tuen

Rakennusten varma, turvallinen ja tehokas käyttö perustuu ovilaitteiden, mekaanisten ja sähköisten lukitusten, oviautomatiikan ja kulunvalvonnan yhdistelmään, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden toimiakseen paremmin yhdessä.

Määrittelyasiantuntijamme yhdistävät alan johtavan tietämyksen koskien kaikkia rakennusten kulkuehtoihin liittyviä näkökohtia ja tarjoavat kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat yhteen esteettisesti ja toiminnallisesti, parantavat käytettävyyttä, turvallisuutta ja varmuutta. Samalla ne täyttävät monenlaisten projektien erityisvaatimukset, joihin kuuluvat lentoasemien, vieraanvaraisuusalan, stadionien, liikekiinteistöjen, sairaaloiden, moniperherakennusten, koulujen ja yliopistojen vaatimukset.

Syvällinen tietämyksemme alan standardeista sekä käytännön ymmärrys siitä, miten tuotteet toimivat yhdessä parantaen elinkaaren suorituskykyä, takaavat onnistuneen ensikontaktin yhdessä yhteyspisteessä. Tämä säästää aikaa sekä täyttää samalla lakisääteiset, ympäristöön ja kustannussuunnitelmiin liittyvät kriteerit.

Määrittelyasiantuntijamme auttavat mielellään

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme

Olet täydellisen tuen keskipiste

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme kattaa kaikki hanketukeen liittyvät näkökohdat, minkä ansiosta suunnittelijat voivat hyötyä toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisesta.

Näissä tuemme sinua:

Hankkeen vaatimusten tarkastelu

Yhdistämällä yksityiskohtaisen hankkeen tarkastelun ja laajan alakohtaisen kokemuksen määrittelyasiantuntijamme tunnistavat tapoja parantaa suunnittelutuloksia erittäin tehokkaasti ja näin säästetään aikaa ja rahaa.

Palo- ja pakoreittien arviointi

Rakennustyypistä riippumatta autamme asiakkaitamme täyttämään erityiset palostrategiat ja rakennusmääräysten hyväksynnän. Neuvomme myös, miten paloturvallisuustavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaimmalla ja toimivimmalla tavalla.

Sääntelystandardit ja vaatimustenmukaisuus

Asiantuntijamme opastavat sinua, miten voit täyttää lainsäädännölliset puitteet ja rakennusstandardit. Tarjoamme myös tuotekohtaisia suorituskyky- ja sertifiointiasiakirjoja, jotka ovat rakennusmääräysten ja -standardien mukaisia.

Ratkaisujen ja turvallisuuden kehittäminen

Keskustelemme projektin vaatimuksista ja turvallisuuskoordinoinnista, jotta löydämme parhaat tavat täyttää ne. Tunnistamme sopivat ratkaisut ja autamme mitoitusvaatimusten kanssa varmistaen samalla, että saat täydelliset tiedot teknisistä kysymyksistä.

Projektin aikataulutus

Projektin aikatauluttaminen kanssamme auttaa muuttamaan visiosi aikatauluun perustuvaksi suunnitelmaksi. Seuraamme jatkuvasti hankkeen toimintaa mahdollisten suunnitteluriskien eliminoimiseksi, jotta voit saavuttaa projektisi tavoitteet ja noudattaa rakentamisaikaa ja -budjettia.

Riskinarviointi

Arvioimme myös kunkin hankkeen turvallisuuden ja turvatekijät sekä varmistamme riskien hallinnan ja pienentämisen käytännön valvontatoimenpiteiden ja sopivien tuotevalintojen avulla.

Määrittelyn ja suunnittelun kehittäminen

Kehitämme täydelliset ovikaaviot, tekniset tiedot, CAD-piirustukset ja kytkentäkaaviot sekä tarjoamme kaikki asiaankuuluvat standardinmukaisuusvakuutukset, riippumattomat testisertifikaatit ja ympäristöä koskevat tuoteselvitykset.

BIM-tuki

Toimialan johtavat suunnittelutyökalut tukevat määrittelyjen kehittämisessä tarjoamalla projektitietoja eri muodoissa, kuten taulukkolaskentaohjelmina, AutoCAD-piirustuksina tai tekstitiedostoina, jolloin määrittelijät voivat täyttää BIM-mallit helposti ja tehokkaasti.

Digitaalinen rakentamien

Suunnittele paremmin BIM:n avulla

Tarjoamme erilaisia palveluja BIM-mallien kehittämisen optimoimiseksi varmistaaksemme, että tarvittavat BIM-objektit ja niihin liittyvät erittäin tärkeät tiedot ovat helposti saatavilla ja hallittavassa muodossa hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tämä mahdollistaa täydellisen koordinaation hankkeen määrittelyn kanssa ja lisää samalla tehokkuutta.

Täydellisen kulun kumppanisi

Räätälöityjä ratkaisuja tärkeisiin kohteisiin

Palkituista tuotteista alan parhaisiin käytäntöihin ja yksinkertaiseen asennukseen – dormakaba on täydellinen kumppanisi kulkuratkaisuissa. Tiimimme työskentelee koko toimialan laajuisesti yhdistääkseen tuotteet ja ratkaisut, jotka vastaavat paremmin kunkin projektin vaatimuksia alasta riippumatta ja täyttävät erilaisten erikoistuneiden markkinoiden ja teollisuudenalojen erityisvaatimukset kaikkialla maailmassa.

Määrittelyn konsultointi

Autamme mielellämme

Kokenut ja pätevä arkkitehtuurin konsultointitiimimme on sitoutunut tarjoamaan kattavaa tukea, johon voit luottaa. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi neuvoja tai sopiaksesi tapaamisesta.