dormakaba
Over_ons_BE_NL

dormakaba ISO 27001 gecertificeerd

Informatie- en databeveiliging spelen een steeds belangrijkere rol - zowel in ons persoonlijke leven, waarbij we zoveel mogelijk controle willen hebben over onze digitale voetafdruk, als in het bedrijfsleven - nieuws over cyberaanvallen, gerelateerde fraude en allerlei soortgelijke misstanden die regelmatig opduiken. Dat is de reden waarom veel grote bedrijven gebruik maken van informatiebeveiligingsstandaarden of zich de afgelopen jaren steeds meer hebben gericht op het vaststellen of verbeterde naleving van deze standaarden.

Daarom heeft dormakaba al in 2018 besloten om een Information Security Management System (ISMS) in te voeren en gerelateerde rollen vast te stellen en toe te wijzen, in lijn met de hoogste standaarden in de branche.
En deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn trots om aan te kondigen dat dormakaba de ISO/IEC 27001:2013 certificering heeft ontvangen. Lloyd's Register, een toonaangevend onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in geaccrediteerde certificatiediensten, heeft de inspanningen van dormakaba op dit vlak gevalideerd.
Dit omvangrijke project, waar aan vele toegewijde collega's over de hele wereld hebben bijgedragen, konden we ondanks de beperkingen van het afgelopen half jaar binnen de geplande tijd afronden.

Over ISO 27001

De standaard is ontwikkeld om organisaties een raamwerk te bieden voor het opzetten van processen om een ISMS te implementeren, toe te passen, te monitoren, te herzien en te verbeteren. De implementatie ervan zorgt niet alleen voor een passend niveau van IT-beveiliging, maar omvat ook informatiebeveiliging van de gehele bedrijfsvoering, inclusief de mensen, processen en technologieën. En tegelijkertijd dienen hoge gegevensbeveiligingsnormen zoals ISO 27001 niet alleen om de veiligheid van een bedrijf en zijn partners te garanderen, maar worden tegenwoordig door veel bedrijven beschouwd als een eerste voorwaarde om samen te werken.

Bij dormakaba hebben we speciale aandacht besteed aan de robuustheid en kwaliteit van de risicomanagementprocessen met betrekking tot informatiebeveiliging. Als onderdeel van de audit moesten we voldoen aan strenge beoordelingscriteria en aantonen dat er een systematische en continue aanpak werd gevolgd om de risico's op het gebied van informatiebeveiliging te verlagen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfs- en klantgegevens gewaarborgd is en dat data strikt beheerd wordt. Information Security Management is een hoeksteen geworden van de kwaliteit van ons bedrijf.​​​​​​​