dormakaba
pic_Header_SustainabilityPage
Duurzaamheid

Aanpak

​​​​​​​dormakaba zet zich in om haar duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen in lijn met de belangrijkste bedrijfsthema's. Die thema's worden gedefinieerd als alle gebieden waarop dormakaba een positieve bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door het scheppen van werkgelegenheid of opleiding, maar ook gebieden waar de bedrijfsactiviteiten van dormakaba invloed hebben op bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen zoals energieverbruik tijdens het productieproces. Daarnaast is ook rekening gehouden met de gebieden die voor de belanghebbenden van het grootste belang zijn. Materiële onderwerpen zijn vervolgens afgestemd op de vier aandachtsgebieden van dormakaba's strategische benadering van duurzaamheid, namelijk Transparantie, Proces & Productie, Producten, Mensen.

Transparantie

Bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten is het naleven van lokale wetten en interne bedrijfsregels, alsmede het respecteren van mensenrechten en milieuregelgeving op alle locaties van het grootste belang. Dit geldt zowel voor interne processen als voor relaties met andere externe aanspreekpunten zoals klanten, overheden, partners en leveranciers, zoals blijkt uit de Code of Conduct van dormakaba en haar Supplier Code of Conduct.

Proces & Productie

dormakaba gebruikt grondstoffen bij de vervaardiging van haar producten, afval en emissies blijven over. Milieukwesties zijn dan ook een van de materiële duurzaamheidsaspecten die zich in de hele productieketen voordoen. Daarnaast is de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers in alle bedrijfsactiviteiten een topprioriteit.

Mensen

Gemotiveerde en competente werknemers zijn een belangrijke factor voor het succes van de activiteiten van dormakaba. In haar bedrijfsstrategie heeft dormakaba zich gecommitteerd aan het waarborgen van de juiste mensen in de juiste rol, het stimuleren van diversiteit en het bieden van goede opleidingsmogelijkheden om de beste vaardigheden te garanderen.

Producten

dormakaba staat voor hoogwaardige en innovatieve producten, waarbij de waarde van de klant voorop staat. Productkwaliteit staat daarom centraal en moet in alle stadia van de waardeketen in gedachten worden gehouden. Want het bedrijf weet dat tevreden klanten de sleutel zijn om financieel succesvol te blijven en duurzame groei te realiseren.


Duurzaamheid in een notendop