dormakaba
Healthcare
Een veilige en toch toegankelijke oplossing.

Zorgsector

Zorginstellingen vertegenwoordigen een complexe fysieke omgeving, met talrijke interne en externe toegangen tot afdelingen en zones die gebruikt worden door personeel, patiënten, leveranciers en bezoekers die verschillende niveaus van toegangscontrole vereisen.
Het risico van diefstal, vandalisme en aanvallen op bezoekers en personeel zijn helaas dagelijkse bedreigingen voor de zorginstellingen. Deze risico's kunnen leiden tot materiële schade, reputatieschade, rechtszaken en in extreme gevallen tot verlies van mensenlevens. 
Uit hoofde van hun functie is het waarschijnlijk dat zorginstellingen een groter percentage fysiek zwakkere en gehandicapte gebruikers hebben die via hun deuren komen dan welk ander type gebouw dan ook. Het is daarom van cruciaal belang dat de geselecteerde deur- en toegangsproducten de juiste kwaliteit en kwaliteit hebben om te voldoen aan de richtlijnen voor het ontwerp van de gezondheidszorg, naast de bouwvoorschriften, om brandveiligheid, beveiliging en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk te maken.  Een geschikt onderhoudsplan is essentieel voor een adequate service en onderhoud van elke investering.
Bij dormakaba ontwikkelen en produceren we een breed scala aan beveiligings- en deurproducten die een veilige en beveiligde omgeving bieden. Onze uitgebreide toegangscontrolesystemen, gecombineerd met beveiligingsdeuren, automatische deuren, brandwerende deuren en tijdregistratiesystemen, voldoen aan alle eisen van de faciliteit en garanderen een optimale veiligheid en efficiëntie zonder de beweging van mensen te hinderen. Bovendien integreren ze goed in het ziekenhuismanagementsysteem (HMS), inclusief brandalarm-, personeels- en contractmanagementsystemen.

Het dormakaba portfolio voor zorgorganisaties

  • Automatische deuren en toegangen 
  • Branddeur- en nooduitgangbeslag
  • Elektronische toegangscontrole & data
  • Mechanische sleutelsystemen
  • Druktoetssloten zonder sleutels, voor beschermde ruimten
  • Terminals voor tijdsregistratie
  • Beveiligingsdeuren om beschermde ruimten te scheiden van openbare ruimten
  • Advies, engineering & installatiediensten
  • Landelijk, 24-uurs reparatie- en onderhoudsdiensten