dormakaba

Tietoa BIM:stä

BIM on lyhenne sanoista ”Building Information Modeling” (suom. Rakennustietomallinnus), ja viittaa rakennusten ja rakenteiden integroituun digitaaliseen suunnittelu- ja rakennusprosessiin. Tämä vaivaton prosessi helpottaa kaikkien rakennukseen osallistuvien vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä saumatonta tiedonvaihtoa. Ihannetapauksessa BIM-prosessi on rakennuksen koko elinkaaren tukena: alustavasta suunnittelusta ja rakentamisesta huoltoon ja ylläpitoon, ja lopulta purkamiseen asti.

 

BIM-prosessi

Rakennustietomallinnus on rakennuksen suunnitteluun, muotoiluun, rakentamiseen ja hallintaan tarkoitettu yhteistyöprosessi. Sen ideana on standardeja hyödyntävä tiedonvaihto. Ihannetapauksessa BIM-prosessi ydinvoimavaranaan rakennuksen keskitettyä digitaalista 3D-mallia (BIM-mallia). Kukin rakennukseen osallistuva tuo malliin tietoa ja voi hyödyntää muiden osallistujien luomaa tietoa. Tässä vaiheessa BIM-malli koostuu pienemmistä komponenteista (BIM-objekteista), kuten ovista, seinistä, laitteista jne.

BIM-objekteja pidetään usein yksinkertaisina 3D-CAD-piirustuksina, mutta ne ovat toteutukseltaan paljon monimutkaisempia ja mahdollistavat paremman joustavuuden ja operationaalisen käytön. Jokainen BIM-komponentti luodaan yksittäisenä objektina joka toimii rakennuksessa erillisenä elementtinä. Kun objekti ladataan projektimalliin, käyttäjä näkee komponentin ja rakennuksen muiden elementtien keskinäiset suhteet; esimerkiksi DORMA-pyöröoviobjektin yksittäiset mitat ladataan malliin. Ohjelmisto ilmoittaa käyttäjälle jos objekti on suurempi kuin ovirakenteen aukko tai se ylittää/rikkoo muita rajoituksia.

BIM:ssä toteutettu projektin prototyyppi tehostaa suunnitteluvaihetta, kun mahdolliset ristiriitaisuudet voidaan jo ennalta eliminoida rakennuskohteesta. BIM-objektien ansiosta arkkitehdit ja suunnittelijat voivat nopeammin ja vaivattomammin ymmärtää ja hyödyntää ovien hallintalaitteita, automatiikkaa ja muita DORMA-tuotteita. Rakennuksen valmistuttua tiedoista on hyötyä rakennuksen omistajalle tai ylläpitopalvelujen tuottajalle kun kaikki tuotteet ovat selkeästi tunnistettavissa ja ilmoittavat tarvittavasta huollosta.

 

Hyödyt

BIMin käyttö on loppukäyttäjien kannalta erittäin hyödyllistä – eikä vain rakennusvaiheessa; se esimerkiksi varmistaa rakennuksen huollossa ja ylläpidossa tarvittavan voimassaolevan tietolomakkeen saatavuuden. Toinen BIMin hyöty on se, että suuret materiaalimäärät ovat vaivattomasti hallittavissa ja ladattavissa kulloinkin tarvittaviin mittapiirustuksiin. Niinpä sairaalan suunnittelupiirustuksessa tarvittavan ovilaitteiston aikataulun toteutus kestäisi ennemmin minuutteja kuin viikkoja.

  

Muutamia hyötyjä pikaisellä silmäyksellä:

  • Vähemmän virheitä – Ongelmat tunnistetaan suunnittelun varhaisessa vaiheessa, mikä vähentää kustannuksia ja jälkikuluja.
  • Korkeampi tehokkuus – Tiedonvaihdon standardien ansiosta prosessit ovat saumattomia, ja korjauksiin ja suunnitteluvaiheen modifiointeihin kuluu vähemmän aikaa.
  • Parempi suunnittelu – Hyödyntämällä korkearesoluutioisia visualisointeja omistajat näkevät rakennuksen valmiina hyvin varhaisessa vaiheessa ja voivat antaa suunnitelmiin liittyvää palautetta.
  • Vähemmän riskejä – Varainhoitajat voivat parantaa toimintaturvallisuutta. Kaikki tieto on vaivattomasti saatavilla elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Merkittävin vaikutus BIM:llä on rakentamisen kokonaiskustannuksiin. Toimittaessa BIM-prosessin mukaan päätökset tehdään suunnitteluvaiheessa. Toteutettaessa 3D-rakennusmalli ennen yksityiskohtaista suunnnitteluprosessia suunnittelija voi simuloida suunnittelu- ja rakennusprosessia ennen kuin rakennuskohteessa tehdään mitään toimenpiteitä. Jokainen tässä vaiheessa tunnistettu virhe tai suunnitelmissa havaittu puute on poistettavissa huomattavasti pienemmin kustannuksin kuin prosessin myöhemmissä vaiheissa.