Suunnittelutuki tehostaa julkisia rakentamishankkeita

Turvallisuuteen, esteettömyyteen, digitalisointiin ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset ovat keskeisessä asemassa julkisella sektorilla. Tämä koskee sekä uudisrakentamista että saneerauskohteita, joissa pienetkin virheet voivat nostaa projektin kustannuksia huomattavasti. “Yhteistyö turvallisuusasiantuntijoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa on tärkeä avain menestykseen”, sanoo Anders Sandgren, Business Developer Specifications – dormakaba Scanbalt.

Julkisen sektorin tilat räätälöidään usein liiketoimintakohtaisesti, minkä vuoksi rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen voi olla kallista. Valtion, kuntien ja hallintoalueiden tarpeisiin on erittäin haastavaa löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka huomioivat niin liiketoimintakohtaiset kuin rakennuskohtaiset vaatimukset sekä viranomais- ja lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tämän vuoksi uudisrakennus- ja peruskorjausprojektit voivat laajentua erittäin suuriksi hankkeiksi. Usein käy niin, että suunnitteluvaiheen turvallisuustuotevalintoihin osallistuu useita konsultteja.

“Mitä tarkemmin voit ottaa yksityiskohdat huomioon jo suunnitteluvaiheessa, sitä todennäköisemmin projekti onnistuu. Kun projektissa on mukana useita eri toimijoita, on olemassa riski, että ehdotetut ratkaisut eivät ota huomioon kaikkia vaatimuksia; esimerkiksi evakuointi-, turvallisuus-, esteettömyys- ja budjettivaatimuksia. Ei ole harvinaista, että dokumenttien väliset ristiriidat paljastuvat vasta projektin myöhemmissä vaiheissa, jolloin muutokset ja lisäykset nostavat projektin kustannuksia huomattavasti. Tarkasteltaessa kulunvalvontaratkaisuja esteettömyyden, paloturvallisuuden ja evakuoinnin näkökulmasta projektiin osallistuvien toimijoiden sujuvasta viestinnästä hyötyvät kaikki osapuolet. Sidosryhmien vaatimusten koordinointi voi auttaa löytämään kustannustehokkaan kokonaisratkaisun, joka täyttää sekä liiketoiminnan tarpeet että lakisääteiset ja viranomaisten vaatimukset”, Anders sanoo ja jatkaa:

“dormakaban kulunvalvontaratkaisujen valikoima on yksi markkinoiden kattavimmista. Haluamme vaikuttaa toimimalla kiinteistönomistajien, arkkitehtien, turvallisuuskonsulttien ja projektipäällikköjen neuvonantajakumppanina projektin alusta loppuun. Tiivis vuoropuhelu valmistajien, arkkitehtien, turvallisuuskonsulttien ja projektipäälliköiden välillä on ratkaisevaa projektin onnistumisen kannalta – ja usein teemmekin yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa. Projektitiimimme on vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa projektin kaikissa vaiheissa ja tukee projektin onnistumista tuottamalla, muokkaamalla tai tarkistamalla määrittelyjä ja ehdottaa vaatimukset täyttäviä kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja. Määrittelytiimimme toimittaa asiakkaan esittämiä vaatimuksia vastaavan turvallisuusratkaisuehdotuksen, jossa esitetään ovien sijainti ja varustelu. Ohjeistamme ja tuemme myös asentajia. Tämä tarkoittaa, että ehdotus sisältää myös ohjeet siitä mitkä tuotteet kytketään ja mitä kytkentöjä tarvitaan ovelle, jotta kaikki toiminnot ovat asiakkaan käytettävissä.”

Andersin vinkit julkiseen toimintaan

  • Automaattiovi katsotaan konedirektiivin mukaiseksi koneeksi ja asennuksen on sen vuoksi oltava eurooppalaisen EN 16005 – standardin mukainen. Asennusyritys vastaa siitä, että automaattiovi (kone) asennetaan riskianalyysin jälkeen oikein ja että se on asianmukaisesti dokumentoitu ja CE-merkitty. EN 16005 -standardia ei sovelleta takautuvasti ennen vuotta 2012 tehtyihin asennuksiin, mutta se on otettava huomioon harkittaessa nykyisten automaattiovien modifiointia tai komponenttien vaihtoa. Tämä tarkoittaa, että merkittävien muutostöiden yhteydessä ovea ja automatiikkaa on käsiteltävä uutena koneena standardin määräysten mukaan.
  • Rakennuksen käyttötarkoituksesta riippumatta automaattioven takareuna on aina suojattava puristusvammojen estämiseksi. Toteutuksessa voidaan käyttää mekaanista suojausta tai turva-antureita tai näiden yhdistelmiä. Tällaisten pienten yksityiskohtien huomiotta jättäminen voi koitua kalliiksi suuremmissa projekteissa.
  • Energia ja ympäristö ovat yhä tärkeämpiä vihreässä arkkitehtuurissa. Energiaa voidaan säästää avaamalla ja sulkemalla ovet älykkäästi. Esimerkkinä tästä ovat parioviratkaisut, joissa voit avata vain yhden oven tilanteissa, joissa molempien ovien avaaminen ei ole välttämätöntä. Monissa nykypäivän kulunvalvontatuotteissa on sisäänrakennettuja energiansäästötoimintoja.
  • Pandemiaolosuhteissa itsestään avautuvat ovet voivat sujuvoittaa henkilövirtaa. Kosketusvapaat ovet tarjoavat merkittäviä hygieniaetuja. Kuten tiedät, pinnat, joita kosketamme käsillämme, voivat olla infektioiden lähteitä.
  • Laajoissa projekteissa hätätilanne- ja evakuointisuunnittelun tärkeys korostuu. Ovet on valmisteltava niin, että ne voidaan avata hätätilanteessa ja henkilövirtaa voidaan hallita ennalta määritetyn suunnitelman mukaisesti. Laajoissa järjestelmissä ovet voidaan liittää kiinteistön yhteiseen ohjausjärjestelmään. Evakuointisäännöt vaihtelevat maittain, jopa Pohjoismaiden välillä on eroja. dormakaba voi auttaa muodostettaessa projekteihin kokonaisvaltaista näkökulmaa.

Myynti ja tekninen tuki