dormakaba on saavuttanut ensimmäiset kestävän kehityksen tavoitteet

Rümlang 31.8.2023 – Kaksi vuotta kestävän kehityksen viitekehyksen julkaisemisen ja yli 30 ESG-tavoitteen asettamisen jälkeen dormakaba sitoutuu edelleen hyvin tuloksin kestävään kehitykseen. Yritys on saavuttanut vuoden 2023 kiertotaloustavoitteensa, ja se on myös Tieteeseen perustuvat tavoitteet -aloitteensa puitteissa sitoutunut vähentämään toiminnallisia hiilidioksidipäästöjä 1,5 asteen kehityspolun mukaisesti. 

dormakaban ESG-tavoitteet ja sen kestävän kehityksen viitekehys perustuvat kolmen pilarin malliin, joka käsittää ihmiset, planeetan ja kumppanuudet. Ne toimivat vakaana perustana yrityksen säilyttäessä toimialan johtavan asemansa. Tämä perusta auttaa dormakabaa vastaamaan nopeasti kehittyviin kestävän kehityksen säännöksiin ja vaatimuksiin. 

Alla esitellään muutamia tilivuoden 2022/23 kestävän kehityksen avaintuloksia, jotka on julkaistu tänään julkaistussa vuosittaisessa Kestävän kehityksen raportissa. 

Yritys on pienentänyt Scope 1+2 -päästöjään yli 10 000 tCO2e tai 13 % vertailutilivuodesta 2019/20 lähtien. dormakaba on siis edelleen sitoutunut Tieteeseen perustuvat tavoitteet -aloitteeseen (SBTi, Science Based Targets initiative). Yritys tulee jatkossakin keskittymään voimakkaasti vähähiilisen talouden edistämiseen toimialalla. Kestävän kehityksen raportissa dormakaba kertoo ensimmäistä kertaa selkeästä ilmastosiirtymäsuunnitelmastaan, joka on laadittu TCFD:n (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti. 

dormakaba saavutti vuoden 2023 tavoitteensa integroida kiertotalousohjeet tuotekehitysprosessiin ja tarjota luokkansa energiatehokkaimpia uusia tuotteita. Kun muistetaan, että noin 80 % tuotteen ympäristövaikutuksesta määritetään suunnitteluvaiheessa, on näiden ohjeiden noudattaminen tuotekehityksen alkuvaiheessa olennaisen tärkeää, jotta asiakkaille voidaan tarjota kestävämpiä tuotteita. dormakaba on jo saanut positiivisen markkinareaktion viimeksi lanseeraamilleen kestäville tuoteinnovaatioille, kuten anturivalvottu automaattiovijärjestelmä tai oven tehokkuuslaskuri, joka parantaa rakennusten energiatasapainoa alentaen kustannuksia ja CO2-päästöjä. 

Lisäksi 90 % dormakaban toimipaikoissa tuotetusta jätteestä ohjattiin kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, talteenottoon (mukaan lukien raaka-aineiden ja energian talteenotto) tai varastoitiin paikan päällä. Tämä on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti jätteettömyyttä vuoteen 2027 mennessä. dormakaba on jo voinut vähentää kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää kaikissa valmistuspaikoissaan 31 % vertailuvuoteen verrattuna. 

Työntekijöiden suojeleminen on dormakaban ykkösprioriteetti. Vuonna 2023 yritys julkaisi globaalin terveys- ja turvallisuusohjeen, joka on positiivisen turvallisuuskulttuurin kulmakivi. dormakaba korostaa myös entistä enemmän vaarojen havaitsemisen raportoimista, jonka avulla vammoja ja onnettomuuksia voidaan torjua ennakoivasti. Tämän tilivuoden aikana työntekijät ovat raportoineet havainneensa yli 1 200 vaaraa, kun. tilivuonna 2021/22 vastaavia raportointeja oli vain seitsemän. 

Yritys on työskennellyt yhdessä EcoVadisin kanssa vuodesta 2019 lähtien arvioidakseen toimittajiaan kestävän kehityksen eri kriteerien mukaisesti. Yhteistyön käynnistämisestä lähtien suuren riskin toimittajaryhmästä on arvioitu 23,7 %. Näistä toimittajista 42 %:lle on tehty uusi seuranta-arviointi, ja 60 % uudelleen arvioiduista toimittajista paransi tulostaan yhteensä 3,4 pisteellä. 

Jatkossa dormakaba tulee panostamaan entistä enemmän näihin ja muihin aloitteisiin, joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa toimialan ESG-johtajana. Voit lukea lisää dormakaban tavoitteista ja kehityksestä Kestävän kehityksen raportista 2022/23. 

 

https://report.dormakaba.com/2022_23/sustainability/