Konedirektiivi asettaa korkeat turvallisuusvaatimukset oviympäristöille rakennusprosesseissa

EU:n alueella automaattiovi luokitellaan koneeksi ja oviautomatiikka osittain valmiiksi koneeksi. Tämä tarkoittaa, että konekäyttöisiä ovia säätelee konedirektiivi. Eurooppalainen EN 16005 -standardi kattaa turvallisuuden käytettäessä konekäyttöisiä ovia henkilöliikenteessä. Käyttöönotosta vastaava asentaja on vastuussa siitä, että kaikkia mm. riskianalyysiin, dokumentaatioon ja CE-merkintään liittyviä vaatimuksia noudatetaan täsmällisesti. “Pienimmätkin virheet voivat aiheuttaa kalliita seurauksia. Tästä syystä yhteistyö turvallisuusasiantuntijoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää”, sanoo Business Developer Specifications Anders Sandgren, dormakaba Scanbalt.

Uusien rakennusten rakentaminen ja rakennusten kunnostaminen ovat usein laajoja projekteja, joihin sisältyy useita automaattioviympäristöjä. Projekteihin voi osallistua myös monia ​​konsultteja tuotteita valittaessa. Useiden toimijoiden osallistuessa projektiin on olemassa riski, että ehdotetut ratkaisut eivät ota huomioon kaikkia vaatimuksia ja niiden muodostamaa kokonaisuutta – mukaan lukien sekä konedirektiivin turvallisuusvaatimukset että evakuointi-, esteettömyys- ja palovaatimukset. Ei ole harvinaista, että dokumenttien sisältämät epäjohdonmukaisuudet paljastuvat vasta projektin myöhemmisä vaiheissa, mikä aiheuttaa usein merkittäviä lisäkustannuksia.

– Jos halutaan toteuttaa konedirektiivin sekä kaikkien esteettömyyttä, paloturvallisuutta ja evakuointia koskevien vaatimusten mukaisia kulkuratkaisuja, tarvitaan saumatonta  vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden välillä. Sidosryhmien vaatimusten koordinointi on välttämätöntä, jotta löydetään liiketoiminnan tarpeet sekä laki- ja viranomaisvaatimukset täyttävä kustannustehokas kokonaisratkaisu, Anders sanoo ja jatkaa: Muodostamalla kokonaiskuvan jo projektin alkuvaiheissa ammattitaitoiset turvallisuusasiantuntijat voivat olla hankkeen avainroolissa.

Tuki hankkeen kaikissa vaiheissa
dormakaballa on yksi kattavimmista kulkuratkaisujen valikoimista, ja se voi vaikuttaa hankkeen onnistumiseen toimimalla kiinteistönomistajien, arkkitehtien, turvallisuuskonsulttien, asentajien ja projektipäälliköiden neuvonantajakumppanina projektin kaikissa vaiheissa.

– Projektitiimimme huolehtii yhteydenpidosta toimijoihin projektin kaikissa vaiheissa ja tukee projektin läpivientiä kirjoittamalla, muuttamalla tai tarkistamalla spesifikaatioita ja ehdottamalla kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja, jotka täyttävät vaatimukset, Anders Sandgren selittää. Tiivis vuoropuhelu valmistajien, arkkitehtien, turvallisuuskonsulttien, asentajien ja projektipäälliköiden välillä on ratkaisevaa projektin onnistumisen kannalta . Teemme usein yhteistyötä useimpien mainitsemieni sidosryhmien kanssa.

Koetellut ratkaisut mahdollistavat onnistumisen
Helppo tapa täyttää konedirektiivin automaattiovia koskevat vaatimukset on valita tuotteita ja ratkaisuja, joita on käytetty lukemattomia kertoja jo aiemmin. – Edellä mainitusta hyvänä esimerkkinä on dormakaba ED100/250 -oviautomatiikka – käytössä koetellut tuotteet, jotka ovat olleet markkinoilla jo vuosia. Ne ovat todistetusti osoittaneet soveltuvuutensa lukuisissa konedirektiivin mukaisissa ratkaisuissa ja projekteissa, Anders Sandgren sanoo. Tämä tarkoittaa, että asiakas saa kestävän ja turvallisen teknisen ratkaisun, ja prosessi on huomattavasti sujuvampi, koska tuotteet ovat läpäisseet vaatimukset ja testit jo monta kertaa aiemmin. Voidaan seurata valmiita jalanjälkiä.Koska automaattisesti avautuva ovi luokitellaan koneeksi, asennuksen on noudatettava konedirektiiviä. Eurooppalainen SS-EN 16005 -standardi koskee turvallisuutta käytettäessä konekäyttöisiä ovia henkilöliikenteessä. Se ohjeistaa miten automatisoidulle ovelle asetetetut vaatimukset täytetään. Asennuksen hoitava yritys on vastuussa siitä, että automaattiovi (kone) asennetaan, dokumentoidaan ja CE-merkitään oikein riskianalyysin jälkeen.

Andersin vinkit:

SS-EN 16005 ei koske takautuvasti ennen vuotta 2012 toteutettuja asennuksia, mutta käytössä olevien automaattiovien muutostöiden tai komponenttien vaihdon yhteydessä tilannetta on harkittava uudelleen. Suurempia muutoksia toteutettaessa ovi ja automatiikka on käsiteltävä standardin mukaisena uutena koneena. – Automaattioven takaosassa tulee aina olla suojus, rakennuksen tyypistä riippumatta. Toteutuksenal voi olla mekaaninen suojustai yksittäiset turva-anturit tai niiden yhdistelmät, joillla estetään puristusvammat. Tällaisten pienten yksityiskohtien puuttuminen voi tulla kalliiksi suuremmissa projekteissa.

  • Avaamalla ja sulkemalla ovet älykkäästi voidaan säästää energiaa. Esimerkkinä tästä ovat parioviratkaisut, joissa voidaan avata vain yksi ovi, jos molempien ovien avaaminen ei ole välttämätöntä. Monissa kulkuratkaisuissa ja -tuotteissa on nykyään sisäänrakennettuja energiansäästötoimintoja.
  • Automaattiset ja itsestään avautuvat ovet sujuvoittavat läpikulkua. Kosketusvapaat ovet parantavat hygieniaa. Kuten tiedämme, pinnat, joita kosketamme käsillämme, voivat toimia infektioiden lähteinä.
  • Hätäpoistumisteiden suunnittelu on aina tärkeää riippumatta siitä onko tarkasteltavana yksi tai useampi ovi. Ovet on valmisteltava niin, että ne voidaan avata hätätilanteessa ihmisvirtojen hallitsemiseksi ennalta määrätyn suunnitelman mukaisesti. Suurissa järjestelmissä ovet voidaan liittää kiinteistön yhteiseen ohjausjärjestelmään. Evakuointisäännöt vaihtelevat eri maissa, myös Pohjoismaiden välillä on eroja. Dormakaba toimii asiakkaiden tukena kokonaisvaltaista tarkastelunäkökulmaa muodostettaessa.

ED 100/250 saranaovikoneisto

Asiakkaidemme arvostama, toimintavarma oviautomatiikka ED 100 / ED 250 on ollut markkinoilla jo yli vuosikymmenen ajan. Olemme toteuttaneet tuotteeseen parannuksia, mm. nykyaikaisen vaihteiston, uudet varren ja vaihteiston väliset kiinnitykset, XEA-muotoillun varsijärjestelmän ja entistä paremman muuntajan.