dormakaba
解决方案

闭门器

滑槽臂闭门器

具有自由门功能的滑槽臂闭门器

滑槽臂闭门器

滑槽臂闭门器

滑槽臂闭门器

隐藏式凸轮结构闭门器

具有”思考型”缓冲功能的剪刀臂闭门器

具有”思考型”缓冲功能的剪刀臂闭门器

带电磁定位功能的剪刀臂闭门器

剪刀臂闭门器

剪刀臂闭门器

剪刀臂闭门器

标准型地弹簧

横梁隐藏式闭门器

用于双扇企口门的顺位器

重型地弹簧

通用型地弹簧

隐藏式凸轮结构闭门器

 • DORMA_TS_93_Tuerschliesser_Door_Closer_1200x1200.jpg

  TS 93 System

  滑槽臂闭门器

 • TS_99_1200x1200.jpg

  TS 99

  具有自由门功能的滑槽臂闭门器

 • TS_97_1200x1200.jpg

  TS 97

  滑槽臂闭门器

 • TS_92_1200x1200.jpg

  TS 92/91

  滑槽臂闭门器

 • TS_90_Impulse_1200x1200.jpg

  TS 90 Impulse

  滑槽臂闭门器

 • ITS900_1200x1200.jpg

  ITS 900

  隐藏式凸轮结构闭门器

 • TS_83_1200x1200.jpg

  TS 83

  具有”思考型”缓冲功能的剪刀臂闭门器

 • TS_73_V_1200x1200.jpg

  TS 73 V

  具有”思考型”缓冲功能的剪刀臂闭门器

 • TS_73_EMF_1200x1200.jpg

  TS 73 EMF

  带电磁定位功能的剪刀臂闭门器

 • TS_72_TS_71_1200x1200.jpg

  TS 72

  剪刀臂闭门器

 • TS_72_TS_71_1200x1200.jpg

  TS 71

  剪刀臂闭门器

 • TS_68_1200x1200.jpg

  TS 68

  剪刀臂闭门器

 • BTS_84_1200x1200.jpg

  BTS 84

  标准型地弹簧

 • RTS_85_1200x1200.jpg

  RTS 85

  横梁隐藏式闭门器

 • Schliessfolgeregler_1_1200x1200.jpg

  SR 390 / SR 392

  用于双扇企口门的顺位器

 • BTS_75_V_BTS_80_1200x1200.jpg

  BTS 80 System

  重型地弹簧

 • BTS_75_V_BTS_80_1200x1200.jpg

  BTS 75V

  通用型地弹簧

 • DORMA_ITS_96_Tuerschliesser_Door_Closer_1200x1200.jpg

  ITS 96

  隐藏式凸轮结构闭门器