Feragatname

Önemli yasal bilgiler

Şirket'in internet sunucuları ağında ("dormakaba web sitesi")  sağlanan materyallere ulaşan kişiler aşağıdakileri kabul etmektedir:

dormakaba web sitesinin kullanımı

dormakaba web sitesinin tüm içeriği telif hakkıyla korunmaktadır ve her hakkı saklıdır.  Herhangi bir telif ya da diğer patent bilgilerini kaldırmamak şartıyla, dormakaba web sitesinde yer alan bir bölümü ve/veya sayfayı indirebilir ya da bunların basılı kopyasını alabilirsiniz. dormakaba web sitesinden yapılacak herhangi bir indirme ya da kopyalama işlemi, herhangi bir yazılımın ya da materyalin mülkiyet hakkını size vermeyecektir. dormakaba'nın önceden yazılı izni olmadan, dormakaba web sitesini herhangi bir umumi ya da ticari amaç için kullanamazsınız, bağlantı veremezsiniz, değiştiremezsiniz, yayınlayamazsınız (elektronik ya da başka araçlar vasıtasıyla) ve kopyasını (bütün veya kısmi olarak) üretemezsiniz.

Teklif yok

dormakaba web sitesinde yer alan hiçbir şey, herhangi bir yatırıma girişmek ya da vazgeçmek için ya da başka herhangi bir ticari faaliyette bulunmak için bir talep, teklif ya da öneri olarak değerlendirilemez.

İtimat yok

dormakaba, güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklardan bilgi elde edebilmek için makul bir çaba göstermesine rağmen, dormakaba web sitesinde yer alan bilgilerin ya da fikirlerin doğru, güvenilir ya da eksiksiz olduğunu beyan etmez. dormakaba web sitesinde yer alan bilgiler ve fikirler, dormakaba tarafından sadece kişisel kullanım için ve bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır ve bildirimde bulunmaksızın değiştirilmeye tabidir. dormakaba web sitesinde yer alan hiçbir bilgi, yatırım, hukuk, vergiler ya da diğer girişimler hakkında öneri teşkil etmemektedir ve herhangi bir yatırım kararı ya da başka kararlar alınırken bu bilgilere güvenilmemelidir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce konu ile alakalı olarak özel profesyonel öneriler almanız gerekmektedir.

Garanti yok

dormakaba web sitesinde yer alan bilgiler ve fikirler, gerek açıkça gerekse ima yoluyla herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

dormakaba, web sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak, ağır ihmal ya da kasıttan kaynaklanan zararların ve kayıpların tümü için sorumlu olacaktır.

Hafif ya da olağan ihmal durumlarında, dormakaba sadece ana bir yükümlülüğün çiğnenmesi durumunda sorumludur ve sorumluluk derecesi özgün ve öngörülebilir zarar ile sınırlıdır. Sorumluluktaki bu sınırlama kişisel zararlarda geçerli olmayacak ve dormakaba'nın garanti yükümlülüklerini ve ürün sorumluluklarını etkilemeyecektir.

Bağlantılı web siteleri

dormakaba web sitesinde belirli bağlantılara ulaştığınızda dormakaba web sitesinden ayrılabilirsiniz. dormakaba, dormakaba web sitesine bağlantılı olan hiçbir web sitesini incelememiştir ve bu gibi web sitelerin içerikleri ya da bu web siteler aracılığıyla sunulan ürünler, servisler ve diğer kalemlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu üstlenmez ve kabul etmez.

Somut çıkarlar

dormakaba Grubu ve/veya yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları, konu ile ilgili diğer şirketlerle bağlantı kurmuş ve hala bağlantı içinde olabilir ya da bu kurumlarda piyasa yapıcısı olarak görev almış olabilir. Buna ek olarak, bu gibi oluşumlar ya da kişiler, diğer ilgili şirketlerle bugün veya geçmişte bir ilişki içinde olabilir, bugün veya geçmişte bu şirketlere kurumsal finans hizmetleri ya da başka hizmetler sunmuş olabilir ve bugün veya geçmişte yönetici olarak görev almış olabilirler.

Yatırım performansı

Geçmiş, bir yatırımın gelecekteki performansı için kesin bir kılavuz görevi görmez.  Yatırımın değeri artabileceği gibi düşebilir de; ve yatırımcılar yatırım yaptıkları miktarı geri alamayabilirler. Döviz kurlarındaki değişimler yatırım değerinin artmasına ya da düşmesine sebebiyet verebilir.

Yerel yasal kısıtlamalar

dormakaba web sitesi, dormakaba web sitesi'nin yayınlanmasının ve kullanılabilirliğinin yasaklandığı herhangi bir yetki sınırı içinde bulunan herhangi bir kişiye (bu kişinin uyruğu, ikameti ya da diğer sebepler nedeniyle) yöneltilmemiştir. Bu gibi yasaklara tabi olabilecek kişiler dormakaba web sitesine erişim sağlamamalıdır.

Web sitesi istatistikleri

dormakaba, müşterilerine ve ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla, dormakaba Grubu web sitesinin performansını ve diğer siteler arasındaki yerini görebilmek adına, Web sitesi trafiğini gözlemlemek ve kayıtlara geçirebilmek için Google Analytics servisini kullanmaktadır. Google'ın önerisi üzerine, aşağıdakiler Google Analytics servisi ile ilgilidir:

"Bu web sitesi, Google A.Ş. ("Google") tarafından sağlanan web analiz sevisi olan Google Analytics kullanmaktadır." Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen ve kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını analiz etmeye yardımcı olan metin dosyaları "çerezler" kullanmaktadır. Web sitenin kullanımı hakkında çerezler tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan sunuculara aktarılacak ve ortada depolanacaktır. Google bu bilgiyi web site kullanımınızı değerlendirmek amacıyla kullanacak, web sitesi yöneticileri için web sitesi aktiviteleriyle ilgili raporlar oluşturacak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili başka servisler sağlayacaktır. Google aynı zamanda hukuksal olarak gerekli olan yerlerde ya da bu gibi üçüncü tarafların bu bilgiyi Google adına işlediği yerlerde, bu bilgiyi üçüncü taraflara aktarabilir. Google, IP adresinizi Google'ın elinde bulunan diğer başka verilerle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcınızda belirli ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekillerde ve amaçlar için Google'ın sizin hakkınızda veri işlemesine onay vermektesiniz.

Bu web sitesi, ziyaretçilere ek bir gizlilik seviyesi sağlayabilmek için Google Analytics'i IP adreslerinin kişilerle bağdaştırılamayan kısaltılmış versiyonlarını depolayan  "anonimleştirilmiş IP" fonksiyonuyla birlikte kullanmaktadır.

Veri koruma koşulları

dormakaba kişisel bilgilerinizin güvenliğine ve gizliliğine üst düzeyde önem vermektedir ve web sitesini kullanımınızla elde edilen herhangi bir kişisel veriyi güncel veri koruma koşullarına uygun olarak işleyecektir.

İsminizi, adresinizi, email adresinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa aşağıdaki hususlar doğrultusunda aktarabileceğimizin farkında olduğunuzu ve bunu kabul ettiğinin beyan etmektesiniz: (i) veriyi, ibraz edildiği amaç doğrultusunda işleyebilmek için, (ii) dormakaba'nın yeniden yapılanması ya da satılması durumunda (iii) sizinle müşteri ilişkilerimizi geliştirebilmek adına (özellikle de doğrudan pazarlama ya da pazar araştırmaları) ya da (iv) yasalar ya da hukuki süreçler doğrultusunda kişisel verilerinizi açıklamak durumunda kaldığımızda.

İlgili Veri Koruma Koşulları’nın İsviçre ya da Avrupa Birliği (AB) açısından yetersiz kaldığı durumlarda, sizden elde ettiğimiz veriler İsviçre ve (AB) dışında bir yere taşınabilir ve orada depolanabilir.

Kişisel verilerinizi ibraz ederek bu transferi, depolamayı ve işlemi kabul etmektesiniz.  Verilerinizin güvenli bir şekilde ve Veri Koruma Koşulları'na uygun olarak ele alındığını garanti etmek için makul ve gerekli tüm adımları atacağız.

Feragatteki Değişiklikler

İnternet ve ilgili yasalar değiştikçe ve geliştikçe bu Feragat’i aynı eksende değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.  Bu amaçla bu Feragat’i düzenli aralıklarla gözden geçirme ve iyileştirme hakkını saklı tutmaktayız. dormakaba web sitesinin bir kullanıcısı olarak, yürürlükte olan Feragat ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek adına lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.