Support i planlægningsfasen gør offentlige byggeprojekter mere effektive

Krav om sikkerhed, tilgængelighed, digitalisering og bæredygtighed vejer tungt i den offentlige sektor. Det gælder både ved nybyggeri og ombygning, hvor små fejl i projekteringen kan få dyre konsekvenser. “At samarbejde med sikkerhedseksperter tidligt i planlægningsfasen er en vigtig nøgle til succes,” siger Anders Sandgren, Business Developer Specifications hos dormakaba Scanbalt.

Krav om sikkerhed, tilgængelighed, digitalisering og bæredygtighed vejer tungt i den offentlige sektor. Det gælder både ved nybyggeri og ombygning, hvor små fejl i projekteringen kan få dyre konsekvenser. “At samarbejde med sikkerhedseksperter tidligt i planlægningsfasen er en vigtig nøgle til succes,” siger Anders Sandgren, Business Developer Specifications hos dormakaba Scanbalt.

“Jo mere specifik man kan være i planlægningsfasen, desto mere succesfuld bliver projektet. Risikoen ved at involvere mange forskellige aktører er bl.a., at de foreslåede løsninger ikke tager højde for det samlede behovsbillede, som omfatter evakuering, sikkerhed, tilgængelighed og budgetkrav Det er ikke ualmindeligt, at konflikter i Beskrivelse eller udbud først bliver opdaget senere i projektet. Netop her kan disse ændringer og tilføjelser blive omkostningstunge. Ser man på adgangsløsninger, der indbefatter tilgængelighed, brandsikkerhed og evakuering, er der meget at vinde ved en forbedret kommunikation mellem de forskellige aktører. Der er behov for koordinering af de forskellige interessenters krav og specifikationer, hvis man skal finde en omkostningseffektiv samlet løsning, der imødekommer virksomhedens behov og lov- og myndighedskrav.” siger Anders og fortsætter:

 

”dormakaba har et af de mest komplette sortimenter inden for adgangsløsninger. Vi ønsker at gøre en forskel og være en rådgivende partner for bygningsejere, arkitekter, sikkerhedsrådgivere og projektledere fra projektstart til færdiggørelse. En tæt dialog mellem producenter, arkitekter, sikkerhedskonsulenter og projektledere er altafgørende for projektets succes – og det er ofte med flere af disse interessenter, vi samarbejder. Vi har et dedikeret projektteam, der holder en tæt dialog i alle faser af projektet. Vi støtter ved at skrive, redigere eller gennemgå specifikationer. Og vi giver forslag til omkostningseffektive helhedsløsninger, der opfylder alle krav. Vores specifikationsteam modtager kravsspecifikationerne og udarbejder et forslag til en komplet sikkerhedsløsning til kunden. Hvilket dokument viser, hvor dørene er placeret, og hvordan de er udstyret. Man kan sige, at vi tager vores rådgivning et skridt videre ved også at supporte på installatørniveau. Det handler om at dokumentationen klart og tydeligt, viser hvilke produkter der skal tilsluttes, og hvilke forbindelser der skal føres til døren, så kunden får fuldt udbytte af alle funktionaliteterne.”

Anders’ tips til offentlige aktiviteter

  • En dør med automatisk åbning regnes for en maskine iht. Maskindirektivet og installationen skal derfor overholde den europæiske standard DS-EN 16005. Det er installationsfirmaet, der er ansvarlig for, at den automatiske dør (maskinen) efter en risikoanalyse er korrekt installeret, dokumenteret og CE-mærket. DS-EN 16005 gælder ikke med tilbagevirkende kraft for installationer før 2012, men du skal stadig tænke dig om ved ombygning, eller når du udskifter komponenter på eksisterende, automatiske døre. For hvis det handler om en større ændring, skal dør og automatik betragtes som en ny ’maskine’ efter standarden.
  • Uanset bygningstype skal der altid være beskyttelse i bagkanten af en automatdør. Dette kan ske med en mekanisk beskyttelse eller med sikkerhedssensorer enkeltvis eller i kombination for at forhindre klemskader. Det kan blive dyrt i større projekter, hvis man overser små detaljer som denne.
  • En dør med automatisk åbning regnes for en maskine iht. Maskindirektivet og installationen skal derfor overholde den europæiske standard DS-EN 16005. Det er installationsfirmaet, der er ansvarlig for, at den automatiske dør (maskinen) efter en risikoanalyse er korrekt installeret, dokumenteret og CE-mærket. DS-EN 16005 gælder ikke med tilbagevirkende kraft for installationer før 2012, men du skal stadig tænke dig om ved ombygning, eller når du udskifter komponenter på eksisterende, automatiske døre. For hvis det handler om en større ændring, skal dør og automatik betragtes som en ny ’maskine’ efter standarden.
  • Uanset bygningstype skal der altid være beskyttelse i bagkanten af en automatdør. Dette kan ske med en mekanisk beskyttelse eller med sikkerhedssensorer enkeltvis eller i kombination for at forhindre klemskader. Det kan blive dyrt i større projekter, hvis man overser små detaljer som denne.
  • I tider med pandemier kan selvåbnende døre forenkle fodgængerstrømmen. Berøringsfrie døre giver store hygiejnefordele – overflader, vi rører ved med hænderne, kan som bekendt være kilder til infektioner.
  • I store projekter bliver planlægning af håndtering af nødsituationer og evakuering særligt vigtig. Her skal døre forberedes til at kunne åbnes i nødstilfælde for at styre strømmen af mennesker efter en forudbestemt plan. I store anlæg kan døre tilsluttes et fælles kontrolsystem for hele ejendommen. Reglerne for evakuering er forskellige landene imellem – også i de nordiske lande. Men dormakaba kan supportere og planlægge i et samlet perspektiv.

Hvis du vil vide mere om vores planlægningsservice, kontakt os.