Maskindirektivet & EN16005

Sikkerhed fra start til slut: Overhold Maskindirektivet med dormakaba

Maskindirektivet Sikkerhed fra start til slut

Oversete krav og manglende overholdelse af Maskindirektivet kan have alvorlige konsekvenser, lige fra skader på personer til forsinkelser og uforudsete udgifter. Selv efter mere end ti år med EN16005-standarden, som regulerer sikkerheden ved brug af automatiske døre, er kendskabet til kravene fortsat lavt.

Hvad er Maskindirektivet og EN16005?
Inden for EU betragtes automatiske døre ifølge Maskindirektivet som maskiner og dørautomatik som en del af en maskine. Den harmoniserede standard EN16005, som blev introduceret i 2013, fastlægger sikkerhedskravene for maskindrevne døre. Ved at følge standarden sikres overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav, hvilket udgør en væsentlig del af CE-mærkningen.

Sikkerhedsfokus med EN16005
Sikkerhedskravene for maskindrevne døre er strengt reguleret i EN16005 og skal udstyres med skræddersyede sikkerhedsløsninger, som afhænger af det miljø, dørene installeres i. EN16005 adresserer alle væsentlige risici og farlige situationer og gør det muligt at forebygge ulykker. Ved at overholde standarden sikres ikke kun sikkerheden men også overholdelse af maskindirektivet og dermed CE-mærkningen.

Ansvar på hvert trin af installationen
Den, der installerer en dørautomatik, betragtes ifølge maskindirektivet som maskinbygger og er ansvarlig for risikoanalyse og dokumentation. Det er derfor afgørende fra starten at planlægge den rette sikkerhedsløsning ud fra det miljø, hvor døren skal installeres. Dette bør foretages i samarbejde mellem installatør og bygherre/rådgiver.

Økonomiske risici ved manglende overholdelse af maskindirektivet
Forsinkelser og uforudsete udgifter på grund af manglende overholdelse af Maskindirektivet kan være omfattende. Ved fra starten at designe de rette sikkerhedsløsninger undgås risikoen for dyre bøder og problemer senere i processen. Derfor kan det være afgørende at samarbejde med sikkerhedseksperter allerede i planlægningsfasen.

Rådgivning og support fra dormakaba 
Udover at levere løsninger og produkter tilbyder dormakaba også rådgivning. Vores designteam fungerer som en partner for ejendomsejere, arkitekter, sikkerhedskonsulenter, installatører og projektledere. Ved at gennemgå kravene inden for Maskindirektivet og andre aspekter såsom tilgængelighed og brandsikkerhed tilbyder vi omkostningseffektive løsninger, som imødekommer alle krav.

 

Projekteringsstøtte giver bedre byggeprojekter

Vil du have rådgivning gennem hele byggeprocessen?

Høje krav til tilgængelighed og evakueringsmuligheder er en stor udfordring i mange byggeprojekter. Bygningsreglementer, miljøkrav og øvrige regler kan være svære at fortolke, og selv små fejl kan let få konsekvenser for projektet. Vi kan støtte dit team i det systematiske specifikationsarbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele projektet.