Disclaimer Pressemeddelelse

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, som bl.a. udtrykkes ved brugen af ord som “mener”, “forudsætter”, “forventer” eller formuleringer af lignende art. Disse fremadrettede udsagn fremsættes på baggrund af de forudsætninger og forventninger, som selskabet finder rimelige på tidspunktet for meddelelsen, men som kan vise sig at være fejlagtige. Man bør ikke have ugrundet tiltro til disse udsagn, da de i sagens natur er betinget af ukendte risici, usikkerheder og øvrige faktorer, der kan resultere i en væsentlig forskel mellem de faktiske fremtidige resultater, den økonomiske situation, udviklingen og resultaterne i selskabet eller i koncernen og de tal, der er udtrykt eller underforstået i disse udsagn.

Disse faktorer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • generelle økonomiske betingelser
 • konkurrence fra andre selskaber
 • virkningen af og risikoen ved nye teknologier
 • selskabets løbende kapitalkrav
 • finansieringsomkostninger
 • forsinkelse i forbindelse med sammenlægning som følge af fusioner eller opkøb
 • ændring i driftsudgifter
 • udsving i valutakurser og råvarepriser
 • selskabets evne til at rekruttere og beholde kvalificerede medarbejdere
 • politiske risici i de lande, hvor selskabet driver virksomhed
 • ændringer i gældende lov
 • realisering af synergier
 • og andre faktorer, der er nævnt i denne meddelelse

Hvis en eller flere af ovennævnte risici, usikkerheder eller øvrige faktorer skulle opstå, eller skulle en underliggende forudsætning eller forventning vise sig at være forkert, kan de faktiske resultater variere væsentligt fra de anførte. I lyset af disse risici, usikkerheder og øvrige faktorer, tilrådes læseren ikke at have ugrundet tiltro til sådanne fremadrettede udsagn. Medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lov eller regler, forpligter selskabet sig ikke til at rapportere eller opdatere disse fremadrettede udsagn eller at justere dem efter eventuelle senere hændelser eller udvikling. Det bør bemærkes, at historiske resultater ikke kan bruges som retningslinje for fremtidige resultater. Bemærk venligst også, at delårsresultater ikke nødvendigvis er indikerende for årets resultat. Personer, der søger rådgivning, bør konsultere en uafhængig rådgiver.

Denne meddelelse er ikke en opfordring eller en invitation til at sælge eller købe værdipapirer i nogen jurisdiktion. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, etc. er alle registrerede varemærker for dormakaba Group. Landespecifikke begrænsninger eller markedsføringshensyn kan betyde, at nogle af dormakaba Groups produkter og systemer ikke er tilgængelige på alle markeder.