Решения за по-добра достъпност

Достъпност: създаване на решения за достъп за свят без бариери

Решения за по-добра достъпност

Съвременните сгради са сгради без бариери

Достъпността е съществено изискване за самостоятелен и свободен живот. Когато планирате една сграда, Вие поемате отговорност за проектиране на среда, която е без бариери и достъпна за всички. Планирането и строителството без бариери означава проектиране на среда, която е гостоприемна за всички.

За деца, възрастни хора и хора с физически увреждания вратите често представляват сериозна пречка в ежедневието. Възможността да се движат свободно в обществени или частни сгради и да се ползват от безпрепятствено влизане и излизане е важна – особено в случай на аварийни изходи, които също са регламентирани със закон. Ние помагаме за подобряване на достъпността на сградата с нашето богато портфолио от продукти и услуги.

Главни и странични входове

Всяка сграда има лице – и то трябва да е приветливо, да създава усещане за безопасност и сигурност. Входовете трябва да са отворени, но едновременно с това и да обезопасяват вътрешността на сградата.

Коридори и проходи

Широк кръг от хора се нуждаят от достъп до вътрешността на сградата. Нашите решения осигуряват безпроблемен поток от хора, като същевременно повишават сигурността на входовете и други критични зони.

Помещения за почивка

Обществените тоалетни трябва да бъдат с лесен и удобен достъп, особено за хора с физически увреждания. Ние предлагаме различни решения, които могат да бъдат адаптирани към конкретни оформления на помещенията.

Нашите експерти ще се радват да помогнат

Ползи

Решения за достъп без докосване за по-добра хигиена, безопасност и комфорт

Нашето портфолио предлага широка гама от продукти и решения, които са удобни, като същевременно осигуряват сигурен, оторизиран достъп. .

Интелигентни решения, позволяващи безпрепятствен достъп и безпроблемен поток на хора

В днешно време достъпността вече не е технически проблем. Нашите интелигентни системи за врати помагат да направим сградите и помещенията лесно достъпни и използваеми за всички.

Повишено удобство за пациентите, посетителите и персонала

Нашите адаптивни, атрактивни и лесни за използване решения насърчават приятна и комфортна атмосфера във Вашата сграда

Комплексно изживяване за пътниците на летищата

Ние предлагаме автоматизирани, ефективни решения от край до край, които подобряват изживяването за пътниците на летището.

Решения с един поглед

Как можем да помогнем?

дормакаба
дормакаба България

Централен офис