Устойчивост

Нашият подход за формиране на устойчиво бъдеще

Нашият ангажимент

Ние се ангажираме да насърчаваме устойчивото развитие по цялата ни верига на стойността в съответствие с нашите икономически, екологични и социални отговорности към настоящите и бъдещите поколения. Стремим се към открит и прозрачен диалог с всички заинтересовани страни за определяне на стратегии и действия, основани на ясни цели и непрекъснато усъвършенстване, и активно докладваме за напредъка си.

Нашата рамка за устойчивост

Наясно сме с най-неотложните глобални предизвикателства, както и с нарастващото търсене от страна на нашите клиенти на по-устойчиви продукти за всяко важно място. За да отговорим на нуждите и очакванията на нашето общество и клиенти, ние поставяме устойчивостта в основата на нашата визия, която подчертава дългосрочния ни ангажимент за оформяне на по-устойчива индустрия и бъдеще.

 

В новата ни рамка за устойчивост се фокусираме върху три стълба: Хора, Планета и Партньорства. Готови сме и сме решени да предприемем действия за нисковъглеродна и кръгова икономика, да дадем възможност на нашите хора да разгърнат пълния си потенциал и да си сътрудничим с другите участници във веригата за създаване на стойност с цел насърчаване на устойчивото развитие.

Стратегическа рамка за устойчивост

Запознайте се с нашата стратегическа рамка и цели за устойчивост

Прозрачност

Ние допринасяме за по-зелени сгради

Нашата цел е да разработваме висококачествени продукти, които отговарят на нуждите на устойчивата застроена среда, и да допринасяме за постигане на целите за устойчивост на нашите клиенти. Нашите проверени декларации за екологични, здравни и строителни продукти предоставят прозрачна информация за потенциалните въздействия върху околната среда или здравето по време на целия жизнен цикъл на продуктите.

Доклад за устойчивост

Ежегодно докладваме за напредъка, който сме постигнали по нашите цели за устойчивост.

We create transparency about our sustainability performance and publish an annual sustainability report that outlines sustainability commitments, strategy and progress. The annual report is prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (Core) standards.

Свържете се с

За всякакви запитвания относно устойчивостта в dormakaba, моля, свържете се с нас.

Stephanie
Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer