Устойчивост

Нашият подход за формиране на устойчиво бъдеще

Нашият ангажимент

Ние се ангажираме да насърчаваме устойчивото развитие по цялата ни верига на стойността в съответствие с нашите икономически, екологични и социални отговорности към настоящите и бъдещите поколения. Стремим се към открит и прозрачен диалог с всички заинтересовани страни за определяне на стратегии и действия, основани на ясни цели и непрекъснато усъвършенстване, и активно докладваме за напредъка си.

Нашата рамка за устойчивост

Наясно сме с най-неотложните глобални предизвикателства, както и с нарастващото търсене от страна на нашите клиенти на по-устойчиви продукти за всяко важно място. За да отговорим на нуждите и очакванията на нашето общество и клиенти, ние поставяме устойчивостта в основата на нашата визия, която подчертава дългосрочния ни ангажимент за оформяне на по-устойчива индустрия и бъдеще.

 

В новата ни рамка за устойчивост се фокусираме върху три стълба: Хора, Планета и Партньорства. Готови сме и сме решени да предприемем действия за нисковъглеродна и кръгова икономика, да дадем възможност на нашите хора да разгърнат пълния си потенциал и да си сътрудничим с другите участници във веригата за създаване на стойност с цел насърчаване на устойчивото развитие.

Стратегическа рамка за устойчивост

Запознайте се с нашата стратегическа рамка и цели за устойчивост

Прозрачност

Ние допринасяме за по-зелени сгради

Нашата цел е да разработваме висококачествени продукти, които отговарят на нуждите на устойчивата застроена среда, и да допринасяме за постигане на целите за устойчивост на нашите клиенти. Нашите проверени декларации за екологични, здравни и строителни продукти предоставят прозрачна информация за потенциалните въздействия върху околната среда или здравето по време на целия жизнен цикъл на продуктите.

Нашите стълбове

Хора

Ние даваме възможност на нашите служители да разгърнат пълния си потенциал. Основният ни фокус е върху: Справедлива заетост, обучение и образование, многообразие и приобщаване, здраве и безопасност на работното място.

Планета

Отваряме широко вратите към нисковъглеродна и кръгова икономика. Основният ни фокус е върху: Енергия и емисии, кръгова икономика и материали, спазване на екологичните изисквания

Партньорства

Сътрудничим си, за да насърчаваме устойчивото развитие отвъд собствените си врати. Основният ни фокус е върху: Устойчиво развитие на доставчиците, човешки права, здраве и безопасност на клиентите

Доклад за устойчивост

Ежегодно докладваме за напредъка, който сме постигнали по нашите цели за устойчивост.

Свържете се с

За всякакви запитвания относно устойчивостта в dormakaba, моля, свържете се с нас.

Stephanie

Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer

т: +41 44 818 92 06

sustainability@dormakaba.com