dormakaba
Motherboard_Screen (96 dpi)
Новини

MKS - Дръжте ключовете си под око!

mks1
mks2

Механичното заключване е най-лесният и най-сигурен начин да защитите имота си. Мастер кий системите dormakaba са идеално решение  за организирането на сградите и могат да бъдат комбинирани с електронни брави и системи за контрол на достъпа. dormakaba притежава стотици регистрирани патенти, което означава, че ключове dormakaba не са достъпни за продажба на дребно на неупълномощени трети страни и не могат да бъдат копирани без доказателство за собственост.

Мастър кий системата е план, при който избрани ключове могат да отварят няколко предварително дефинирани ключалки. Системата може да включва неограничен брой врати и да осигурява бърз достъп до всички стаи и помещения.  Един ключ от системата може да отваря както всички врати, катинари, пощенски кутии и др., така и само определени такива. Това спомага за поддържането на по-добър контрол.  Наличието на мастър кий системата спестява допълнителни разходи за дубликат на ключове. Също така е и много удобна, тъй като има по-малък брой ключове в обръщение. Системите лесно могат да бъдат разширявани и преработвани.