dormakaba
Motherboard_Screen (96 dpi)
Новини

5-те вида контрол на достъп

Контролът на достъп е това, което позволява или забранява достъпа до различни помещения, контролира кой, кога и дали има право да влезе в определена зона, стая или част от помещение. В зависимост от броя на упълномощените лица и броя на зоните, има голямо разнообразие от варианти, които да удовлетворят всички изисквания за сигурност.

Ето кои са петте типа контрол на достъп, с техните предимства и области на приложение:

Ръчен контрол на достъп

При ръчния контрол на достъп хората са свикнали да преминават през портиери, охранители или друга физическа охрана, която осигурява достъпа. Те идентифицират посетителите, които искат да влязат в помещенията и на базата на предварително определени критерии позволяват/забраняват достъп. Такъв тип контрол на достъп се използва на места като кина, театри, зоологически градини и тематични паркове, където е трудно да се получи информация от хората предварително и не се изисква идентификация.

Механичен контрол на достъп

Механичната технология се използва там, където е неободимо да се защитят отделни точки за достъп. Пример за това е брава с ключ - най-често използваният вариант за контрол на достъп за домове и гаражи.

Електронни системи за достъп

За сгради с различни изисквания за сигурност може да се използва електронен контрол на достъп, с който да се защитят отделните входове. За него се използват карти или чипове с определени идентификационни данни, с които човек може да премине през четците за достъп. Всеки четец за достъп да сграда/помещение запазва данните за това кой и кога е преминал.

Има два вида електронни системи за достъп:

  • Самостоятелни системи:

Те се използват за единични точки за достъп. Тези системи не са окабелени, което означава, че изискванията за инсталиране са по-малки, спестяват време и позволяват лесно преоборудване на компонените, които контролират достъпа. Самостоятелните компоненти могат да бъдат интегрирани в по-голяма система за контрол на достъп в комбинация с онлайн елементи. Пример за самостоятелна система за достъп са дигиталните цилиндри, мехатронните цилиндри (електронна и механична комбинация) и електронните брави за врати.

Това са окабелени системи, свързани със софтуер за контрол на достъп. Използват се за по-натоварени места, където се търси високо ниво на сигурност. В допълнение има интерфейси и към други системи, които могат да бъдат включени като алармена система, управление на асансьор и др.

Мехатронен контрол на достъп

Комбинация от електронни и механични устройства - в този случай електронната система първо проверява използваната карта/чип или друг носител на данни за достъп, и едва след това може да се използва ключ за отваряне на механичната ключалка. Този вид достъп често се използва в офиси с високи изисквания за сигурност, частни жилищни сгради или сървърни помещения.

Системи за физически достъп

Системите за физически достъп играят важна роля в управлението на достъпа и сигурността – ако вратата или системата за физически достъп могат да бъдат преодоляни, няма значение колко висококачествена е ключалката или системата за контрол на достъпа Това означава, че ситемата за физически достъп трябва да се разглежда цялостно и в съответствие с изискванията за безопасност. Примерите за системи за физически достъп включват:

  • Сензорни бариери
  • Турникети в половин и цял ръст
  • Турникет-трипод
  • Кръгли въртящи се врати


Независимо дали са за жилищни или търговски обекти, системите за контрол на достъпа са жизненоважни за защита на помещенията от неупълномощени лица. dormakaba е сред водещите производители на системи за контрол на достъп в световен мащаб. Свържете се с нас, за да ви помогнем да изберем заедно най-подходящото решение, с което да защитите вашия бизнес.

Тази статия е част от блога на dormakaba - тук можете да прочетете за тенденциите, новостите и иновациите в света на интелигентните и надеждни решения за достъп.