dormakaba
key visual_Office_Equipment_4
Мерки срещу коронавирус (COVID-19) в дормакаба България More
Argus new
Новите сензорни бариери Argus More
ts98xea_licensetoclose_web
TS 98 XEA поставя нови стандарти в автоматите за врати More
exivo-slider
EXIVO - просто контрол на достъп More

Нашият принос за устойчиво развитие

За да се превърне в лидер в индустрията и да създаде доверие в своята търговска дейност, дормакаба  предлага иновативни и устойчиви продукти, услуги и решения. Все повече отговорни делови практики и екологични продукти се изискват от строителната индустрия, клиентите, партньорите, законодателите и крайните потребители. Поради това, устойчивостта е един от ключовите фактори за успех и задължително условие, за да бъдеш признат като надежден лидер в индустрията. Ето защо и устойчивостта е заложена в корпоративната стратегия на дружеството. Прочетете по-долу повече за нашия ангажимент, подход, доклади и свързаните с тях продуктови декларации.

Ангажимент

Ние се ангажираме да насърчаваме устойчивото развитие по цялата ни верига за създаване на добавена стойност в съответствие с нашите икономически, екологични и социални отговорности към настоящите и бъдещи поколения.

Ние търсим един открит, прозрачен диалог с всички заинтересовани страни за определянето на стратегии и действия, основани на ясни цели и непрекъснато усъвършенстване, като активно докладваме за нашия напредък в това отношение.

Sustainability_Approach

Подход

дормакаба се ангажира да изгради своята стратегия за устойчиво развитие в съответствие с нейните най-съществени теми.

More
Sustainability_Reporting

Отчетност

Ние искаме да изпълним нашето обещание, заложено в търговската ни марка, а именно доверие чрез прозрачност на нашите резултати.

More
Sustainability_Product declarations

Продуктови декларации

Устойчивите продукти стават все по-важни в строителната индустрия.

More