dormakaba
pic_Header_Shape4Growth
Вижте нашето ново видео More
Garitage park
Референтни проекти на дормакаба България More
justo FLIPP 3
Система за интериорно остъкляване justo FLIPP More
pic_Header_Shape4Growth
Добре дошли в dormakaba

Устойчиво развитие

Нашето отговорно обвързване 


Ние се ангажираме да насърчаваме устойчивото развитие по цялата ни верига за създаване на добавена стойност в съответствие с нашите икономически, екологични и социални отговорности към настоящите и бъдещи поколения. 

Ние търсим един открит, прозрачен диалог с всички заинтересовани страни за определянето на стратегии и действия, основани на ясни цели и непрекъснато усъвършенстване, като активно докладваме за нашия напредък в това отношение. 

Нашата рамка за устойчиво развитие  

Ние сме наясно с най-неотложните глобални предизвикателства, както и с нарастващото търсене на по-устойчиви продукти от страна на нашите клиенти. За да отговорим на нуждите и очакванията на нашето общество и нашите клиенти, ние поставяме устойчивото развитие в основата на нашето виждане за бъдещето, което подчертава дългосрочното ни отговорно обвързване за изграждане на по-устойчива промишленост и бъдеще. 

В нашата рамка за устойчиво развитие ние се съсредоточаваме върху три Стълба: Хората, Планетата и Съдружията. Готови сме и сме решени да предприемем действия за нисковъглеродна и кръгова икономика, да дадем възможност на нашите служители да разгърнат пълните си способности и да си сътрудничим с другите участници в нашата верига за създаване на стойност, за да насърчаваме устойчивото развитие. 

pic_Sustainability_wheel_500sq_BG

pic_Sustainability_1_KeyVisual

Нашият подход за изграждане на устойчиво бъдеще 

Ние се изявяваме като водачи в много области на устойчивото развитие и способстваме устойчивото развитие на пазара на решения за достъп.  

Научете повече

pic_Sustainability_2_GreenBuiling

Ние допринасяме за по-зелени сгради 

Ние предоставяме Продуктови декларации за охрана на околната среда и здравето, за да обезпечим прозрачност относно възможните въздействия на нашите продукти върху околната среда и здравето. 

Изтеглете нашите продуктови декларации

pic_Sustainability_3_Report


Доклад за устойчиво развитие 

Ежегодно докладваме за напредъка, който постигаме по отношение на нашите Цели за устойчиво развитие в съответствие със Стандартите на GRI. 

Доклад за устойчиво развитие

pic_Sustainability_4_Library

Библиотека за устойчиво развитие 

В нашата Библиотека с документи можете да намерите нашите най-важни документи, свързани с устойчивото развитие. 

Посетете Библиотеката