dormakaba
BuiOwn_Security_m_f_Print (300 dpi)
Иновации

Разработване на нови бизнес модели в dormakaba

Дигиталната трансформация е пряко свързана с развитието на нови бизнес модели. В dormakaba ние постоянно проучваме възможностите за внедряване на новите технологии в нашата работа.

Използване на дигиталните технологии в три направления​​​​​​​
pic_New business model_01

В dormakaba ние използваме дигиталните технологии, за да се свързваме с нашите клиенти и партньори, и да улесняваме комуникацията между служителите в компанията. Пример за това е нашият “Virtual Design Center”, където сме създали виртуален централен офис. В него използваме виртуалната реалност, за да предложим изцяло нови възможности за дигитално сътрудничество. В ерата на Индустрия 4.0,  ние тестваме възможностите за приложение на т. нар "дигитални близнаци" (digital twins) - виртуални копия на физически устройства.

Да бъдеш администратор на нови дигитални платформи

Нови дигитални платформи се създават всеки път, когато свързани продукти, клиенти, партньори и компании се срещнат в дигиталната среда. А когато те се комбинират с други платформи, възникват цели дигитални екосистеми. Ние в dormakaba се ангажираме и искаме да поемем ролята на администратор на тази дигитална среда. Така можем да развиваме нови бизнес модели с възможности за голям растеж. Тази модели стават все по-интегрирани и спомагат за разширяването на основната дейност на компанията.

Готовност за експерименти и предизвикателства

За да имаме възможност да внедрим нови информационно-ориентирани технологии, нашите служители трябва да са отворени към новостите и да са готови да експериментират. Има и още един много важен фактор: да си готов да се справиш с възникнал проблем. Защото най-важното за всички нови бизнес модели е да помагат на клиентите и да ги улесняват в ежедневнието.

Повече за новите бизнес модели, които dormakaba развива, както и интервю с главния технологичен директор на компанията Андреас Хаберли, можете да прочетете в последния брой на нашето списание My Access.