Mekaniske låser fortsetter å spille en nøkkelrolle

I tråd med den raske omleggingen til elektroniske låseløsninger og digitale adgangssystemer, er det naturlig å lure på om mekaniske låssylindre snart har utspilt sin rolle. Det er faktisk langt fra sannheten. Ettersom de fleste installasjoner ønsker å beholde muligheten til å låse manuelt, inngår vanligvis mekaniske sylindre i dagens elektroniske systemer. I tillegg finnes det flere sikkerhetsmessige årsaker til å fortsatt bruke mekaniske løsninger. Det betyr at det i dag satses mer på utvikling av kvalitative mekaniske låsesystemer med utvidet funksjonalitet, enn på lenge.

– Jeg ser en klar parallell til 80-tallet, da de første elektromekaniske låsesylinderne ble lansert. Allerede da trodde man at tiden for mekaniske låsesystemer var forbi og at elektromekaniske låser ville ta over fullstendig, sier Lars Lindblom, produktsjef Scanbalt i dormakaba. Det ble en klar trend i bransjen at det meste av utviklingen ble viet til elektromekaniske systemer, og svært lite til mekaniske låser. Men etter en stund så man at mekaniske løsninger fortsatte å spille en sentral rolle i markedet, og snart investerte både vi og konkurrentene våre i å utvikle bedre og mer raffinerte mekaniske låsesystemer igjen.

– Faktum er at dormakabas salg av mekaniske låser holder seg like sterkt – og har til og med vokst i noen år, forklarer Per Hammarström, produktmarkedssjef Scanbalt. Som helhet øker faktisk markedet for mekaniske sylindre. Det er absolutt ikke slik at elektroniske låser har tatt helt over.

Gode sikkerhetsgrunner
Sett i et internasjonalt perspektiv, er det klart at cyberangrep og andre trusler gjør at høysikkerhetsinstallasjoner er i økende etterspørsel. – Her har mekaniske låser store fordeler sammenlignet med rene elektroniske løsninger, forklarer Lars Lindblom. Kunder velger å stole på mekaniske løsninger for å manuelt kunne sikre at de rette personene får tilgang. Dette gjelder viktig infrastruktur, kraftverk, myndigheter og militærbygg, men også private aktører som serverhaller og mange andre bedrifter. Her velger man bort elektroniske løsninger, nettopp på grunn av trusselbildet.

Til og med følelser som grunn
Elektroniske systemer har mange fordeler, ikke minst når det gjelder bekvemmeligheten. Det er bare å lukke døren, så er den låst. Men hvordan kan du være sikker på at den virkelig er låst? – Med en godkjent mekanisk lås gjør du en bevisst fysisk handling når du låser døren med nøkkelen, og ser at låsen går inn i karmen. Da er det klart, sier Lars Lindblom. Med elektroniske løsninger har du ikke den samme følelsen av trygghet på at den virkelig er låst, og ofte må brukeren kjenne etter for å være sikker på at det virkelig er låst. Det betyr et ekstra steg, som gjør at du like gjerne kunne hatt en mekanisk lås. I tillegg er det noen aspekter å tenke på med elektroniske systemer: Er alt oppdatert til siste programvareversjon? Er appen på telefonen oppdatert? Når må batteriet skiftes? Alt dette gjør at mange, på et rent følelsesmessig grunnlag, fortsetter å velge mekaniske låsesystemer for å føle seg trygge.

Fortsatt sterk utvikling
Med en selvsagt plass for mekaniske sylindre også i elektroniske løsninger, går utviklingen av mekaniske låser fortsatt raskt – ikke minst hos dormakaba, der de lenge har investert i høykvalitetsløsningene som kundene etterspør, med høyere sikkerhet og nye funksjoner. – dormakaba expert plus er utvilsomt den typen løsning, med vendbar nøkkel som gjør den mer brukervennlige, og ekstremt høy sabotasjebeskyttelse som gjør løsningene utrolig motstandsdyktige og trygge, sier Per Hammarström. Et annet godt eksempel er dormakaba pextra, med flex-funksjonen som gjør at sylinderen kan omprogrammeres rent mekanisk og nye nøkler kan lages uten å bytte låssylinder – noe som gjør produktet til en svært bærekraftig investering over tid.

 

12 års garanti utvidet til 20 år
Forpliktelsen til førsteklasses systemer som leverer uovertruffen kvalitet, har virkelig bevist seg selv. – Faktum er at vi med dormakaba expert plus i mange år har tilbudt 12 års funksjonsgaranti ved signering av serviceavtale med en av våre lisensierte servicestasjoner. Siden det i utgangspunktet ikke har kommet noen klager, utvider vi garantiperioden til hele 20 år. Hvem vet? Fortsetter det slik, kan vi etter hvert forlenge garantiperioden ytterligere, avslutter Per Hammarström.