dormakaba

TS 92 XEA

TS 92 XEA supplerer det omfattende glideskinnedørlukkersystemet TS 98 XEA – til en markedsriktig pris, og med en utmerket kvalitet

Nedlastninger

Product details

Med EASY OPEN-teknologien tilbyr dørlukkeren i XEA-design den samme passeringskomforten som glideskinnedørlukkersystemet TS 98 XEA. Lineær aktivering med den hjerteformede kamskiven sørger for et sterkt fallende åpningsmoment. På den måten kan barn, eldre og funksjonshemmede åpne døren uten problemer. I sluttfasen aktiveres lukkemomentet og døren blir forsvarlig lukket. Lukkehastigheten er justerbar, og det gjør TS 92 XEA til en brukervennlig standardløsning.

For dørbredder på opptil 1100 mm egner TS 92 XEA seg for barrierefrie dører i henhold til DIN 18040, og den oppfyller kravene i DIN SPEC 1104.

Sertifisert i henhold til ISO 9001.

Product downloads