dormakaba
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Yaklaşım

dormakaba olarak sürdürülebilirlik stratejimizi en zaruri konular doğrultusunda inşa etmekte kararlıyız.  Bu zaruri konular, Dormakaba'nın sürdürülebilir gelişim için pozitif katkı sağladığı tüm alanlar olarak tanımlanabilir, örneğin yeni iş alanları açma ve eğitim alanında. Aynı zamanda, üretim süreci boyunca doğal enerji kaynaklarının tüketimi gibi dormakaba'nın iş etkinliklerinin etki ettiği diğer alanlar da buna dahildir. Buna ek olarak, paydaşlar için önem teşkil eden konular da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu zaruri konular, dormakaba'nın sürdürülebilirliğe yönelik stratejik yaklaşımının dört ana alanına göre düzenlenmiştir: Şeffaflık, Süreç & Üretim, Ürünler, İnsanlar.

Şeffaflık

İş etkinliklerini yönetirken, yerel kanunlara ve dahili şirket kurallarına uymak, ve aynı zamanda insan haklarına ve çevresel düzenlemelere saygı göstermek tüm lokasyonlarımızda ana önem taşıyan konulardır.  Bu, hem kurum içi süreçler hem de müşteriler, yetkililer, ortaklar ve tedarikçiler gibi diğer dış bağlantı noktalarıyla olan ilişkilerimiz için geçerlidir ki bunun kanıtlarını da da dormakaba'nın İş Ahlakı Kuralları ve Tedarikçi ilişkileri Kuralları çerçevesinde gözlemlemek mümkündür.

Süreç & Üretim

dormakaba, ürünlerinin üretiminde ve atık ve emisyon sonuçlarında kaynaklar kullanır. Bu nedenle, çevresel konular, tüm üretim zinciri aşamalarıyla birlikte ortaya çıkan materyal sürdürülebilirlik boyutlarından biridir. Buna ek olarak, tüm iş operasyonlarında çalışanlarımızın sağlığı ve refahı birinci önceliğimizdir.

İnsanlar

Motivasyonlu ve yetkin çalışanlar, dormakaba'nın iş modelinin başarısında önemli bir etkendir. Kurumsal strateji çerçevesinde, dormakaba doğru pozisyonlara doğru kişileri yerleştirmeyi amaçlamakta, çeşitliliği desteklemekte ve çalışanların becerilerini destekleyebilmek için eğitim fırsatları sunmaktadır.

Ürünler

dormakaba, yüksek kaliteyi ve yenilikçi ürünleri temsil eder ve Önce Müşteri olarak adlandırdığı değer yargılarına öncelik verir. O nedenle ürün kalitesi yüksek öneme sahiptir ve bu, değer zincirinin tüm evrelerinde göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Çünkü şirket, memnun müşterilerin, finansal başarıda ve sürdürülebilir büyümede anahtar bir role sahip olduklarının farkındadır.

Related media

Sürdürülebilir kalkınmaya olan katkımız

dormakaba, endüstri lideri konumuna gelebilmek ve iş etkinliklerinde güven yaratabilmek için yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve çözümler sunar.  İnşaat sektörü, müşteriler, iş ortakları, kanun koyucular ve son kullanıcılar, her geçen gün giderek artan bir şekilde, sorumluluk sahibi iş etkinliklerine ve çevre dostu ürünlere ihtiyaç duymaktadır. O nedenle, sürdürülebilirlik, güvenilir bir endüstri lideri olarak kabul görmenin kilit unsurlarından biridir.  Sürdürülebilirlik bu yüzden şirketin kurumsal stratejisinin temel taşı olarak saptanmıştır. Bağlılıklarımız, yaklaşımımız, raporlamamız ve ilgili ürünlerle ilgili açıklamalarımızı ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Bağlılık

Tüm değer zincirimiz boyunca, mevcut ve gelecek nesillere yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda sürdürülebilir bir gelişim kaydetmekte kararlıyız.

Temiz hedefleri ve sürekli gelişimi baz alarak stratejiler ve aksiyonlar belirleyebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir diyalog oluşturmak için çalışıyoruz ve ilerleyişimizle ilgili sürekli olarak raporlar yayınlıyoruz.

Sustainability_Approach

Yaklaşım

dormakaba sürdürülebilirlik stratejisini en temel konuları arasında görmektedir

Devamını oku...
Sustainability_Reporting

Raporlama

Sürdürülebilirlik performansımız hakkında şeffaflık yaratarak; marka vaadimiz olan "güven"i yerine getirmek istiyoruz.

Devamını oku...
Sustainability_Product declarations

Ürün beyanları

İnşaat sektöründe sürdürülebilir ürünler giderek önem kazanmaktadır.

Devamını oku...
Sustainability_Product declarations

Sürdürülebilirlikte gümüş madalya

dormakaba, yakın zamanda EcoVadis değerlendirme firması tarafından, sürdürülebilirlik yönetimi için Gümüş Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Devamını oku...