dormakaba
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Yaklaşım

dormakaba, sürdürülebilirlik stratejisini en öncelikli konularına uygun olarak geliştirmeye kararlıdır. Öncelikler, dormakaba'nın sürdürülebilir kalkınmaya katkısı (örneğin iş yaratma veya eğitim yoluyla olumlu katkıda bulunduğu tüm alanlar), aynı zamanda dormakaba’nın iş faaliyetleri (örneğin üretim süreci sırasında enerji tüketimi gibi doğal kaynakları etkilediği alanlar) olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, hissedarlarının en fazla önem verdiği alanlar da dikkate alınmıştır. Daha sonra öncelikli konular dormakaba’nın sürdürülebilirlik konusundaki stratejik yaklaşımının dört odak alanına; yani Şeffaflık, Süreç ve Üretim, Ürünler, İnsanlar ile uyumlu hale getirilmiştir.

Şeffaflık

Ticari faaliyetler yürütülürken, yerel yasalara ve şirket içi kurallara uymanın yanı sıra insan haklarına ve çevre düzenlemelerine saygı tüm lokasyonlarda çok önemlidir. Bu, hem kurum içi süreçler hem de dormakaba'nın Davranış Kuralları ve Tedarikçi Davranış Kuralları'nda belirtildiği gibi müşteriler, yetkililer, ortaklar ve tedarikçiler gibi diğer dış temas noktaları ile ilişkiler için geçerlidir.

Süreç ve Üretim

dormakaba, kaynaklarını ürünlerinin üretiminde, atık ve emisyon sonuçları yönetiminde kullanır. Dolayısıyla çevre sorunları, tüm yaratım zinciri boyunca ortaya çıkan maddi sürdürülebilirlik unsurlarından biridir. Ayrıca, tüm iş operasyonlarında çalışanlarımızın sağlığı ve refahı birinci önceliktir.

İnsanlar

Motive ve yetkin çalışanlar dormakaba’nın iş başarısı için önemli bir faktördür. Kurumsal stratejisinde dormakaba, doğru insanların doğru rolde olmasını sağlamayı, çeşitliliği teşvik etmeyi ve en iyi beceri setlerini sağlamak için uygun eğitim fırsatlarını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Ürünler

dormakaba, Müşteri Önceliği değerini ön plana alarak, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleri temsil eder. Bu nedenle ürün kalitesi merkezidir ve değer zincirindeki tüm aşamalarda akılda tutulmalıdır. Çünkü şirket, memnun müşterilerin finansal olarak başarılı kalmanın ve sürdürülebilir büyümeyi başarmanın anahtarı olduğunu bilmektedir.


Özetle sürdürülebilirlik