dormakaba
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Raporlama

Urban sustainability
dormakaba’nın marka vaadi güvendir. Sürdürülebilirlik performansımız hakkında şeffaf olarak bu sözü yerine getirmek istiyoruz. Bu amaçla dormakaba, çalışanları, yatırımcıları, müşterileri, tedarikçileri ve iş yaptığı kurumlar dahil olmak üzere paydaşları için şirketin sürdürülebilirlik taahhütlerini, stratejik yaklaşımını ve ilerlemesini özetleyen yıllık bir Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır. Faaliyet raporu, Global Raporlama Girişimi Standartları'na (Core) uygun olarak hazırlanmaktadır.


Karbon Saydamlık Projesi

Sürdürülebilir yatırıma odaklanan 100 trilyon ABD dolarının üzerinde yatırımcılar özellikle iklim değişikliğine ve şirketlerin iklim etkilerini mümkün olduğunca düşük tutmaya önem veriyorlar. dormakaba, proaktif enerji yönetimi ve karbon emisyonlarının azaltılması konusundaki kararlılığını göstermek için her yıl Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) rapor vermektedir. Geçen yıl, dormakaba raporu için B skoru aldı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

dormakaba, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişiminin üyesi olmaktan gurur duyuyor. Bu, şirketi -dünya çapında 10.000 başka işletme ile birlikte- insan hakları, adil istihdam koşulları, çevre ve yolsuzlukla ilgili on ilkeye bağlıyor. Şirket yıllık “İlerleme Bildirimi”ni BM Küresel İlkeler Sözleşmesi web sitesinde yayınlamaktadır.

Modern Kölelik Bildirgesi

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası'nın öneminin tam olarak farkındayız; köleliği ve insan ticaretini yaşamın her alanından ortadan kaldırmak için bu değerli yaklaşımı takdir ediyoruz. dormakaba, uluslararası sözleşmeler, yasalar ile iç kurallarının ve düzenlemelerinin ilkelerini ve bunlara bağlı kalmayı tamamen taahhüt eder. dormakaba'nın cari mali yıla ait Modern Kölelik Yasası Beyanı'na buradan buradan ulaşabilirsiniz.