dormakaba
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Raporlama

dormakaba'nın marka vaadi güvendir. Bu vaadi, sürdürülebilirlik performansımızla ilgili şeffaflık sağlayarak yerine getirebilmeyi amaçlıyoruz.   Bu amaç doğrultusunda dormakaba, çalışanları, yatırımcıları, müşterileri, tedarikçileri ve iş etkinlikleri bulunan yerlerdeki belediyeler gibi paydaşları için şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini, stratejik yaklaşımını ve sürecini çevreleyen yıllık Sürdürülebilirlik Raporu yayınlar.   Bu yıllık rapor, Küresel Raporlama Girişimi'nin prensipleri doğrultusunda hazırlanır (G4-Core).

Raporun tamamını buradan okuyun

Testbild-web

Arşive ulaşın​​​​​​​

Karbon Saydamlık Projesi

Sürdürülebilir yatırımlara odaklanan ve 100 trilyon ABD Doları'nın üzerinde değere sahip yatırımcılar, iklim değişikliğine ve şirketlerin iklim üzerindeki etkilerini nasıl en aza indirgedikleriyle özellikle ilgilenmektedir. Dormakaba, pro aktif enerji yönetimine ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik olan bağlılığını gösterebilmek amacıyla her yıl Karbon Saydamlık Projesi'ne (KSP) rapor sunmaktadır. Geçtiğimiz sene, dormakaba raporu için B notuna layık görüldü.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Dormakaba BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Girişimi'nin bir üyesi olmaya devam etmektedir.  Bu, başka 10.000 adet işletme ile birlikte bu şirketi de insan hakları, adil istihdam şartları, çevre ve yolsuzluk konularıyla ilgili on prensibe tabii tutmaktadır.  Şirket, yıllık "İlerleme Bildirimi"ni BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin web sitesinde yayınlamaktadır.

Modern Kölelik Bildirgesi

BK Modern Kölelik Kanunu'nun öneminin tüm hatlarıyla farkındayız ve hayatın tüm alanlarından köleliği ve insan ticaretini kökünden yok etmeye yönelik bu değerli yaklaşımın kıymetini biliyoruz. dormakaba, uluslararası kararlar ve kurallar ile dahili kuralları ve düzenlemelerine bağlı kalmakta ve bu ilkeleri her daim savunmakta kararlıdır. dormakaba'nın mevcut mali yıl için hazırladığı Modern Kölelik Kanunu Bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.