dormakaba
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Taahhüdümüz 

Tüm değer zincirimiz boyunca, mevcut ve gelecek nesillere yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda sürdürülebilir bir gelişim kaydetmekte kararlıyız. 

Temiz hedefleri ve sürekli gelişimi baz alarak stratejiler ve aksiyonlar belirleyebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir diyalog oluşturmak için çalışıyoruz ve ilerleyişimizle ilgili sürekli olarak raporlar yayınlıyoruz. 

Sürdürülebilirlik çerçevemiz  

En acil küresel sorunların yanı sıra müşterilerimizin daha sürdürülebilir ürünlere yönelik giderek artan talebinin farkındayız. Toplumumuzun ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek için, sürdürülebilirliği vizyonumuzun merkezine koyuyoruz, bu aynı zamanda daha sürdürülebilir bir sektörü ve geleceği şekillendirmeye yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün de temelini oluşturuyor. 

Sürdürülebilirlik çerçevemizde üç Temel Dayanağa odaklanıyoruz: İnsanlar, Gezegen ve Ortaklıklar. Düşük karbon ve döngüsel ekonomi için eyleme geçmeye, çalışanlarımızı tam potansiyellerini açığa çıkarmaları için teşvik etmeye ve sürdürülebilir gelişimi hızlandırmak için değer zincirimizdeki diğerleriyle işbirliği yapmaya hazırız ve kararlıyız. 


pic_Sustainability_wheel_500sq_EN

pic_Sustainability_1_KeyVisual

Sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme yaklaşımımız 

Sürdürülebilirliğin pek çok alanında liderliğimizi ortaya koyuyor ve erişim çözümleri pazarında sürdürülebilir bir gelişimi teşvik ediyoruz.  

Daha fazla bilgi alın

pic_Sustainability_2_GreenBuiling

Daha yeşil binalara katkı yapıyoruz 

Ürünlerimizin çevreye ve sağlığa olası etkileri konusunda şeffaflık sağlamak için Çevre ve Sağlık Ürünü Beyanlarını sunuyoruz. 

Ürün beyanlarımızı indirin

pic_Sustainability_3_Report


Sürdürülebilirlik Raporu 

GRI standartları uyarınca Sürdürülebilirlik hedeflerimizde kat ettiğimiz mesafeye ilişkin olarak yıllık rapor hazırlıyoruz. 

Sürdürülebilirlik Raporu

pic_Sustainability_4_Library

Sürdürülebilirlik Kitaplığı 

Belge Kitaplığımızda, sürdürülebilirlikle ilgili en önemli belgelerimizi bulabilirsiniz. 

Kitaplığı Ziyaret Edin