dormakaba
Kaba TouchGo
Kaba TouchGo – Beröring är nyckeln till dörren

Tryggt och säkert för boende och personal.

Trött på att leta efter nycklar?

Inget letande efter nyckeln – händerna är fria. Kaba TouchGo är den perfekta lösningen för vårdhem och demensboende. Boende och patienter kommer att känna sig hemma och trygga i sina rum utan att bli ofrivilligt störda.

Kaba TouchGo är ett elektroniskt lås som känner av om användaren bär med sig en transponder. Dörren kan öppnas genom att på ett normalt sätt ta tag i dörrhandtaget - Obehöriga förblir utanför.

Med Kaba TouchGo respekteras privatlivet för alla boende samt ökar trygg och säkerheten för både boende och personal. Och det görs tryggt, enkelt och bekvämt.


Fördelar med Kaba TouchGo-låssystem

  • Fria händer – använd din hand som din nyckel!
  • Tryggare boendemiljö
  • Lugnare boendemiljö
  • Personal får mer tid för de boende
  • Rätt person har tillträde till rätt rum
  • Enkel användning