dormakaba
Kaba TouchGo
Kaba TouchGo – åpner dører ved berøring

Slik gjør Kaba TouchGo livet enklere for de som bor eller jobber i omsorgshjem for demenspasienter.

Enestående – du trenger aldri mer lete etter nøkler

Ingen leting etter nøkler – hendene er alltid frie. Kaba TouchGo er den perfekte løsningen for omsorgs- og sykehjem for demenspasienter. Deres beboere og pasienter føler seg trygge på rommene sine, og blir ikke forstyrret av uvedkommende.

Kaba TouchGo er en elektronisk lås som registrerer om brukeren har en gyldig transponder. Brukeren kan deretter gå inn på rommet ved å trykke på dørhåndtaket som vanlig.

Denne selektive adgangsprosedyren beskytter privatlivet til alle beboerne og garanterer samtidig maksimal sikkerhet. Og det på en enkel, praktisk og pålitelig måte.


Fordelene med Kaba TouchGo låsesystemer

  • Frie hender – hånden din fungerer som nøkkel
  • Mer sikkerhet
  • Mer privatliv
  • Mer tid for pasientene
  • Selektiv adgang – organisasjonshjelp
  • Enkel håndtering