dormakaba

Kaba exos – minimala förluster av mekaniska nycklar

Förluster och stölder av nycklar utgör betydande problem för många organisationer, särskilt när underleverantörer, leverantörer och lokalvårdare behöver tillträde till rummen i frånvaro av din personal. De administrativa kostnaderna för effektiv nyckelhantering kan skjuta i höjden.

En beprövad metod för att minska förlusterna och öka effektiviteten är att ha en intelligent automatisk nyckeldepå inom lokalerna. På så lämnar inga nycklar byggnaden med tredje man. Depån ”lämnar” endast ut nycklar till behöriga individer efter att de identifierat sig genom att visa upp ett giltigt passerkort. Systemet registrerar vem som tar en viss nyckel vid en viss tidpunkt samt när den lämnas tillbaks till depån.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Kaba exos kan kontrollera mekaniska nycklar och tillåta eller begränsa tillträdet när som helst, såväl dagtid som nattetid.
  • Systemet registrerar automatiskt alla aktiviteter i realtid och skapar dokumentation som kan granskas i efterhand och som låter dig spåra alla nuvarande och historiska rörelser omedelbart.
  • Kaba exos bevakar och spårar nycklar till mekaniska lås med hjälp av ett system med nyckeldepåer, kvitton och påminnelser till personal om nycklarna inte lämnas tillbaks.
  • Det ger dig en omedelbar bild av antalet nycklar som cirkulerar och var de befinner sig och hjälper till att minska det antal nycklar som är i omlopp.
  • Systemet levererar nyckelförvaring som en del av ditt centrala system, vilket minimerar dina kostnader.

Product downloads