dormakaba

Kaba exos – få en överblick över vem som har en nyckel till vilken ...

Ett välplanerat passerkontrollsystem består av sammankopplade och inte sammankopplade passerkomponenter (även kallade online respektive fristående) och mekaniska lås.

Hur behåller man överblicken över vem som har vilket passermedium (elektroniskt kort eller mekanisk nyckel) för vilken dörr? Särskilt i en stor organisationen är det en relevant fråga.

Genom Kaba exos förenar du inte bara dina passermedier utan även dina mekaniska nycklar i ett system. Tack vare modulen administration av låsanläggningar behåller du överblicken och kontrollerar vem som har nyckeln eller passermediet och vart personen ifråga har tillträde.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Du har överblick över de mekaniska nycklarna och låscylindrarna i ditt passerkontrollsystem. Du kontrollerar inte bara alla dörrar utan även alla medier från medarbetarnas passermedier till huvudnycklar och alla tillträdesbehörigheter.
  • Vid ett besöksförbud på fabriken säkerställer du att en viss person varken har tillträdesrättigheter eller nyckel.
  • Genom Kaba smart key (kombination av vändbar nyckel och RFID) lämnar du en nyckel och en elektronisk behörighet på samma gång.
  • Förfarandet är lätt att administrera. Importera helt enkelt alla relevanta data om din mekaniska eller mekatroniska låsanläggning och spara tid vid idrifttagandet.
  • Det går att skapa kvitton och utvärderingar med ett knapptryck.
  • Automatisk påminnelsefunktion, om användaren ska lämna tillbaka nyckeln vid en viss tidpunkt.
  • Ett rollbaserat arbete utifrån förmågor och funktion ökar säkerheten och säkerställer effektiva förlopp.
  • Du har full spårbarhet av datan, så att du när som helst kan fastställa vad som har hänt med en viss nyckel och om exempelvis någon person har lämnat säkerhet för en nyckel.

Product downloads