dormakaba

Kaba exos – låter hyresgästerna sköta sin egen säkerhet

Gör det möjligt för hyresgäster i shoppingcentra, företagsparker och storföretag att sköta sin egen säkerhet, vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Hur gör du det möjligt för dem att sköta gemensamma områden tillsammans och autonomt, t.ex. receptionslobbyn och matsalen?

Kaba exos utgör den perfekta lösningen. Den tillåter hyresgästerna att sköta sina tillträdesrättigheter på egen hand, med total dataintegritet, inom ett enda centraliserat system.

Produktdetaljer

  • Kaba exos stödjer en självständig organisation av individuella platser, våningar eller kontorssviter så att hyresgästerna kan sköta sina egna system med flexibilitet och oberoende, inom det övergripande systemet.
  • Varje undersystem kan ha olika konfiguration när det gäller kombinationen av uppkopplade och fristående dörrar, användargrupper, behörighetsnivåer och tids- och närvarofunktionalitet.
  • Systemet behöver endast installeras en gång och innebär en kostnadsbesparing jämfört med individuella installationer, eftersom du inte bara delar infrastrukturen utan även kostnaderna.
  • Kaba exos låter hyresgästerna köra individuella moduler, tillsammans med gemensamma områden som t.ex. ett gemensamt receptionsområde, vilket gör att du får snabbare avkastning på din investering.
  • Det säkerställer även informationens integritet då den stannar hos respektive hyresgäst. En hyresgäst kan endast se den information som härrör sig till just den hyresgästen.