dormakaba

Hantering av passerkort

Programmera och utfärda nya passerkort med lätthet

Alla steg i skapandet av nya passerkort kan i stort sett automatiseras, vilket minskar den insats som krävs. Data och bilder på din personal kan tas direkt från ditt HR-huvudregister – utan att informationen behöver läggas in på nytt. Och insamlingen av relevant information kan ske på distans, från olika platser. Själva utfärdandet av passerkort kan centraliseras vid behov, t.ex. till ditt huvudkontor.

Hantera förlorade, ersatta och borttappade passerkort med en enkel klickning.

Med Kaba exos kan du programmera temporära passerkort och ersättningskort för den tidsperiod som behövs med en enkel klickning, vilket minskar risken för bristande säkerhet på grund av borttappade eller glömda passerkort.

Kaba exos hjälper dig också att spåra ersättningskortens historik under varje individs hela livscykel. Detta ger dig en kontinuerlig historik över deras säkerhetsgodkännande, aktuella status, rörelser och tillträde.

Ladda ner

Product downloads