dormakaba

Kaba exos – professionell besökshantering, förbättrad säkerhet

Det sätt på vilket du tar emot dina gäster säger en hel del om hur du värdesätter dem. Kaba exos hjälper dig att välkomna dina besökare samtidigt som du får full kontroll och transparens under deras besök. Systemet har bevisad effektivitet som professionell lösning för hantering av besökare i hektiska vardagssituationer.

Kaba exos registrerar, organiserar och övervakar alla besökare i enlighet med dina specifika behov. Processen är lätt att reglera, från registrering via en webklient, utfärdandet av besökstillstånd med specifika tillträdesprofiler och tilldelning av parkeringsplatser till återlämnandet av passerkorten när besökarna lämnar byggnaden.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Effektiv hantering genom förhandsregistrering av gäster. När besökarna anländer förses de med ett personligt passerkort som redan innehåller de behörigheter som krävs.
  • Den anpassade registreringen låter dig välja vilken information om besökarna som skall registreras på varje enskild plats, t.ex. besökstillstånd, passerkortsinformation eller fordonsinformation.
  • Exakt passerkontroll innebär att besökarna kan röra sig fritt men säkert, begränsat till vissa tider, rum, parkeringsplatser, etc.
  • Eftersom det är lätt att ersätta passerkort är det möjligt att överföra tillträdesrättigheter till nya passerkort (t.ex. vid förlust) med ett enkelt musklick. Det förlorade passerkortet blockeras automatiskt.
  • Dataspårbarheten innebär att systemet loggar besökarnas tillträdeshistorik, och denna kan när som helst tas fram. Detta är särskilt användbart om det skulle bli nödvändigt med en utredning i framtiden.
  • Skydd för personuppgifter och sekretess ligger i dina händer. Alla uppgifter sparas endast så länge du behöver dem, enligt vad som krävs enligt lag.

Product downloads