dormakaba

Behörighetshantering

Lika olika som företagen är, lika olika är kraven vid hantering av behörigheter. Med Kaba exos tilldelar du passermedier strukturerat och organisationsspecifikt enligt säkerhetskraven. Medarbetare, personal från externa företag eller leverantörer får tillträde utifrån uppgifter, projekt eller uppdragsförhållande. Med Kaba exos planerar du behörigheter i förväg, vilket skapar flexibilitet och sänker administrationskostnaderna. Oavsett om medarbetare anställs eller lämnar företaget, om organisationsändringar träder i kraft eller om vissa ytor tillgängliggörs ett visst datum efter byggarbeten.

Produktdetaljer

  • Tillträdesbehörigheter kan organiseras centralt eller decentralt. Därmed kan grundbehörigheter ges exempelvis vid ingången. Behörigheter för visa ytor eller etableringsorter ges senare av den som är ansvarig.
  • Medarbetarna får behörigheterna rollbaserat
    utifrån deras funktion och ansvarsområden. Det förenklar administrationen, skapar en översiktlighet och transparens samt ökar säkerheten.
  • Systemet stödjer dig vid presentationen av processer för att kunna följa de lagstadgade normerna (till exempel LuftSiG, SOX, ISO) och interna riktlinjer.