dormakaba

Kaba EACM-tillgång

Kaba EACM-tillgång är en organisatorisk passerkontrollösning för SAP-användare. Med Kabas lösning blir tilldelningen av tillträdesbehörigheter en integrerad beståndsdel i ditt företags affärsprocesser. Med Kaba EACM-tillgång sköter du hela passagehanteringen i ditt SAP-system. Tillträdesbehörigheterna och -profilerna tilldelas automatisktt utifrån medarbetarens roll (etableringsort, arbetsplats, kvalifikation med mera).

En avgörande fördel för dig är att du inte längre behöver någon ” extra programvara. Därmed ser du till att säkerheten i ditt företag är den bästa möjliga, samtidigt som du minimerar förvaltningsarbetet.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • På personalavdelningen administrerar man medarbetarnas tillträdesbehörigheter enkelt och bekvämt i SAP-systemet.
  • Tillträdesbehörigheterna och -profilerna tilldelas automatiskt utifrån medarbetarens roll (etableringsort, arbetsplats, kvalifikation med mera).
  • Medarbetarna ansöker om nya tillträdesbehörigheter via SAP-arbetsflödet.
  • Tillträdeskomponenterna kommunicerar direkt med SAP-lösningen.
  • Kaba EACM-tillgång nyttjar det befintliga SAP-systemet och använder komponenterna organisationshantering, SAP-affärsarbetsflöde, behörighetshantering, larmhantering och rapportering.
  • Passagehanteringen inom SAP-systemet är revisions- och investeringssäkert, anpassningsbart och enkelt och. Dessutom erbjuder den en organisatorisk effektivitet.

Product downloads