dormakaba

Wireless Gateway 90 40

Wireless gateway 90 40 kopplar samman de trådlösa dörrkomponenterna från dormakaba med passersystemet.  Passergodkännande överförs till dörrarna via radiosignaler. All data säkras med toppmodern kryptering. Trådlösa dörrkomponenter blir därmed enkelt integrerade i passersystemet.

Ladda ner

Product downloads