dormakaba

dormakaba styrenhet 92 30

Styrenhet 92 30 är en effektiv styrenhet som är optimerad för enskilda dörrar. Tack vare intelligent beslutslogik kan den styra tillträdet till allt från en enkel passage till att kunna hantera dörrar med krav på läsare för både in- och utpassage.

  • Minimal kabeldragning
  • Effektiv installation
  • Framtidssäker
  • Diskret design
Ladda ner

Produktdetaljer

Passagekontroll
Styrenhet 92 30 hanterar och styr såväl enkla som komplicerade dörrmiljöer.

Online/offline-driftlägen
Om styrenheten är i onlineläge kan beslut om tillträde tas centralt via programvaran. Om styrenheten är i offlineläge kan den fatta beslut utan kontakt med programvaran.

Driftsäkerhet
Automatisk omstart av systemet efter strömavbrott ser till att systemet omedelbar blir tillgängligt igen utan inskränkningar.

Läsare som stöds
Två kortläsare kan anslutas:
• Läsare 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 03 / 90 04
• Kompaktläsare 91 04 / 91 10
• Biometrisk läsare 91 50

Anslutningar
Alla anslutningar är utformade som plug-in-anslutningar vilket gör att installationen går snabbt och enkelt. De olika färgerna och märkningen direkt på clipsen gör att du mycket snabbt får överblick.

Säkring mot sabotage
Manipulering av utrustningen utlöser ett larm från passersystemet tack vare den inbyggda sabotagekontakten.

Funktioner
Styrenhet 92 30 har olika funktioner:
• CardLink: Integrering av stand-alone enheter
• Olika lagringsmöjligheter
• Krypterad datakommunikation
• AVISO (makroprogrammeringsspråk)

Observera: Styrenhetens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

Dokument